hadja tajik

Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk

I Arbeiderpartiets nye programforslag, som ble lagt fram i dag, mandag 6. februar, er eldre og deres pårørende en del av partiets helseprioriteringer.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Leder av programkomiteen har vært  stortingsrepresentant og nestleder Hadia Tajik (bildet). Det nye programmet skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i vår. Programkomiteen har blinket ut fire viktige helseoppgaver. Den fjerde er denne:
" Sikre alle en god alderdom og gi pårørende bedre støtte og hjelp".

I forslaget står det under kapitlet Eldre:
"Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver".

Og videre: "Bygge ut en god demensomsorg med større vekt pa fysisk og kognitiv trening samtstøtte til pårørende".

Pårørende er også tatt med når det gjelder eldre i livets sluttfase. Det står:
"Styrke samarbeidet med frivillige aktører, herunder støtte, utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende".

Når det gjelder pårørende i andre livssituasjoner, er barn som pårørende med i ett forslag. Det står : "Styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer".

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet