hadja tajik

Ap vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk

I Arbeiderpartiets nye programforslag, som ble lagt fram i dag, mandag 6. februar, er eldre og deres pårørende en del av partiets helseprioriteringer.
marie kopi
Marie Rein Bore
Journalist
Leder av programkomiteen har vært  stortingsrepresentant og nestleder Hadia Tajik (bildet). Det nye programmet skal vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i vår. Programkomiteen har blinket ut fire viktige helseoppgaver. Den fjerde er denne:
" Sikre alle en god alderdom og gi pårørende bedre støtte og hjelp".

I forslaget står det under kapitlet Eldre:
"Arbeiderpartiet vil utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver".

Og videre: "Bygge ut en god demensomsorg med større vekt pa fysisk og kognitiv trening samtstøtte til pårørende".

Pårørende er også tatt med når det gjelder eldre i livets sluttfase. Det står:
"Styrke samarbeidet med frivillige aktører, herunder støtte, utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende".

Når det gjelder pårørende i andre livssituasjoner, er barn som pårørende med i ett forslag. Det står : "Styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer".

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Eit yrke her i landet har utelukkande pårørande som målgruppe. Gravferdskonsulentane eller bedemennene som dei også blir kalla.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet