b%c3%b8mlo linda-hellen

Bømlo kommune: Bygge på det som fungerer i tilbudet til pårørende

Bømlo er en av de kommunene som har fått støtte fra Helsedirektoratet til videre satsing på pårørendearbeid.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
«Vi har et godt og fleksibelt avlastningstilbud for psykiske utviklingshemmede barn. Vi vil utvide dette tilbudet til andre grupper foreldre, bygge videre på det som fungerer», sier Linda Hellen (bildet), leder for barne- og familietjenesten i Bømlo kommune.

Å satse på en slik utvidelse var rådet da hun utfordret egne medarbeidere på hva de skulle jobbe mer med innen pårørendearbeidet.
 

Vi ønsker å utvide tilbudet til familier i risikosonen.


«Vi ønsker å utvide tilbudet til familier i risikosonen. Det skal være et forebyggende lavterskelopplegg, der tilbudet om avlastning kommer fra de forebyggende tjenestene, og ikke bare via barnevernet», sier Linda Hellen.

Kommunen ser nå på muligheten til å få enda et hus til avlastningstilbud slik at man kan utvikle tilbudet. Huset må ligge i nærheten av det eksisterende, slik at det er samme daglig leder, og personalet kan spille på hverandre.

«Vi er inne i det første året med tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddene går vanligvis over tre år. Til neste år har vi også planlagt fire temasamlinger for foreldre med barn som trenger avlastning.»
 

Det er viktig å lage samlinger der foreldre kan føle seg hjemme.


«Det er viktig å lage samlinger der foreldre kan føle seg hjemme, at det er et koselig sted med noe godt å bite i, god tid til å snakke sammen. Erfaring fra andre kommuner er at det er viktig med ulike temaer, og viktig å gi alle foreldre mulighet til å snakke.

Tema neste år blir rundt overgangen fra barn til voksen; spørsmål om egen bolig, hvilke rettigheter barna vil få som voksne, hva som fins av skoletilbud», forteller Linda Hellen.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet