aaeaaqaaaaaaaaijaaaajguzmjg2nty4lwi2zjytnde5ni1hm2i3ltu5odewnwuynzm1nw

Bare 20 prosent av henvendelsene kommer fra menn

Vi reflekterer sammen med Ingvil Aarrestad Godeset om hvilke sammnehenger som kan ligge bak at bare 20% av dem som oppsøker hjelp i forhold til det å være pårørende er menn.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Reflekterer forskjellen at menn tar mindre pårørendeansvar, eller hva?

«Vi opplever ikke at fordelingen mellom kjønnene sier noe om fordelingen av ansvaret de har og tar som pårørende. Menn er som gruppe like forskjellige om kvinner. De får, i likhet med kvinner, ofte flere pårørenderoller i løpet av livet. Vi opplever at grad av belastning og mestringsfølelse, mer enn kjønnsforskjeller, påvirker henvendelsene til PårørendeSenteret. Videre påvirkes både menn og kvinner av kultur, rollemodeller, myter, og tidligere erfaringer med å søke råd og veiledning», sier Ingvil Aarrestad Godeset, fagkonsulent ved PårørendeSenteret i Stavanger.
 

Pårørende vet som oftest hvor de er på vei, men kan trenge hjelp og støtte i forhold til hvordan de skal komme dit


Hun sier at vi kan sammenligne det å søke råd og veiledning med å spørre om hjelp til å finne det mest hensiktsmessige «veivalget» når man er i en fremmed by. Pårørende vet som oftest hvor de er «på vei», men kan trenge hjelp og støtte i forhold til hvordan de skal «komme dit». Noen har god erfaring med oppsøke hjelp og støtte, andre ikke.

Noen spør om hjelp tidlig i prosessen, andre når prosessen har tappet dem for energi og krefter over tid. Pårørende kan oppsøke oss fordi andre mener at de trenger hjelp. Alle pårørende er på vei fremover mot en bedre livsmestring. De tar ulike veier, både snarveier og omveier. Vi på PårørendeSenteret ønsker å hjelpe både menn og kvinner i denne prosessen.
 

Et felles språk og respekt for hverandres måte å reagere på kan bidra positivt


«Er menn opptatt av andre spørsmålsstillinger enn kvinner som pårørende?»

«Både ja og nei. Jeg opplever at begge kjønn er opptatt av de samme problemstillingene, men kan ha ulike perspektiv. Vi på PårørendeSenteret ser at både kvinner og menn opplever at pårørenderollen representerer belastninger som utfordrer parforholdet og familien på mange ulike måter.  Ofte trenger de nye ferdigheter for å mestre hverdagen. Et felles språk og respekt for hverandres måte å reagere på kan bidra positivt. Det kan gi vekst, mestringsfølelse, en økt forståelse og ofte en større fleksibilitet», sier Ingvil Aarrestad Godeset.

«Gir menn uttrykk for at terskelen for å søke hjelp er høy?»

«Vi på PårørendeSenteret opplever at både kvinner og menn kan ha en høy terskel for å søke hjelp, men kvinner oppsøker senteret oftere enn menn. Evalueringen i forhold til hva de får ut av kontakten, samsvarer, per i dag, ikke med denne forskjellen.»

«Kan PårørendeSenteret gjøre noe for å få flere menn til å ta kontakt?»

«Registrering fra 2015 viser at menn finner oss oftere på nettet enn kvinner. Vi er derfor opptatt av at nettsiden vår skal inneholde historier fra menn, par og familier som formidler nytteverdien det kan ha å oppsøke hjelp, når belastningen hemmer et normalt hverdagsliv», sier Ingvil Aarrestad Godeset.


 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet