ester og ingrid

Besøk fra Trondheim ved PårørendeSenteret i Stavanger

Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.

«Vi har i løpet av de siste årene gjort oss noen erfaringer og fått tilbakemeldinger på dette tilbudet, og har gjort oss noen tanker om hvordan vi skal drive tilbudet videre.»

I denne prosessen har de også blitt oppmerksomme på at det er et senter for pårørende i Stavanger, og hadde lenge hatt lyst til å vite mer om senteret.
 

"Vi tenker at det kan være en arena for læring og samarbeid. Dette var bakgrunnen for vårt besøk til Pårørendesenteret.""


Gjennom dagen fikk de delta på kursene ved senteret, de fikk presentert den landsdekkende digitale veiledningstjenesten og det lokale tilbudet.

«Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.»
 

Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.


«Vår oppfatning er at PårørendeSenteret sitter med mye faglig kompetanse på veiledning og samtaler, samt at de har god oversikt over ulike pårørendetilbud som finnes både lokalt og nasjonalt. Vi fikk bekreftet at den jobben vi gjør på St. Olavs hospital er i tråd med de tanker og verdier som PårørendeSenteret også driver etter.

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten. Vår oppgave er kanskje å være en informasjonsportal til både ansatte og pårørende i spesialisthelsetjenesten som kan guide de som trenger det til å finne riktig tilbud i forhold til deres behov. I tillegg kan vi jobbe internt med undervisning til helsepersonell om pårørendes rolle i oppfølgingen av pasienter.»
 

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet