hanne 2

Egen pleiepengetelefon i NAV

 Nå er det lettere for pårørende med alvorlig syke barn eller sammensatte behov å få hjelp hos NAV.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Vi har etablert en egen spesialisert telefontjeneste. Du kan ringe 55 55 33 33, taste 3 og deretter 2. Da får du hjelp av veiledere som har spesialkompetanse på pleiepenger, sier avdelingsdirektør Hanne Kristin Lorentsen i NAV.
 
Hun sier at pleiepengetelefonen blant annet kan hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning om;
·         Når du har rett på pleiepenger
·         Hvordan du søker om pleiepenger
·         Spørsmål rundt et vedtak om pleiepenger
·         Spørsmål om status i sak eller spørsmål om utbetaling av pleiepenger

- NAV Kontaktsenter sin nye spesialiserte tjeneste for pleiepenger er blitt meget godt tatt i mot av brukerne som nå får raskere og bedre hjelp når de ringer til NAV, sier Lorentsen.

Familier som mottar pleiepenger er en brukergruppe med mange og sammensatte behov og har tidligere slitt med å finne fram i det store NAV-systemet.


NAV Kontaktsenter hadde før etableringen både kompetanse på å gi råd og veiledning på dette området, men ved å samle denne kompetansen har brukerne nå fått en telefontjeneste som gir dem råd og hjelp med en gang. Brukerne får nå svar på det de lurer på med en gang og slipper å forklare seg så mange ganger.

NAV kontaktsenter har hatt mange henvendelser i den nye tjenesten og har hjulpet 80 prosent av dem i den første samtalen. I noen tilfeller må brukerne videre til andre i NAV-systemet, men i disse tilfellene har pleiepengetelefonen hjulpet dem med å finne fram raskere, sier Hanne Kristin Lorentsen. 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet