f%c3%b8rde marta-strandos-480x480 (3)

Førde: Satser på systematikk i rutinene i pårørendearbeidet

«Da Førde kommune fikk penger fra staten til å drive med pårørendearbeid, hadde vi nettopp startet et dagaktivitetssenter for personer med demens. Det var naturlig å knytte pårørendesatsingen til arbeidet med å bygge opp tilbudene på dette senteret, forteller Marta Strandos (bildet), leder av Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane.»
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Utviklingssenteret ligger i Førde kommune, og tilskuddet fra staten ble brukt til å prøve ut og bygge opp gode rutiner for ansatte når de skulle samarbeide med pårørende til de med demenssykdom som var på dagaktivitetssenteret.

Med på dette var førstelektor Toril Midtbø, fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. Hun ble engasjert i en delstilling for å være en ressurs på dagsenteret med rettledning og faglige innspill.
 

Kommunikasjon ble viktig når den demenssyke ofte ikke var i stand til å fortelle hva han hadde gjort og opplevd på senteret.


Kommunikasjon ble viktig når den demenssyke ofte ikke var i stand til å fortelle hva han hadde gjort og opplevd på senteret. En av kommunikasjonsformene var kommunikasjonsboka, som fulgte personen med demens. Der ble daglige aktiviteter på senteret skrevet ned, slik at pårørende kunne følge med og bruke det som et utgangspunkt for samtaler.

Videre i prosjektet har hjemmetjenesten etablert ressurspersoner som skal ha et spesielt ansvar for å opprette kontakt og sikre oppfølging av pasient og pårørende.
 

Det er viktig også for pårørende at senteret skal bli opplevd som et godt sted å være.


«Steg to ble å bygge opp flere gode tiltak for pasientene på dagsenteret. Det er viktig også for pårørende at senteret skal bli opplevd som et godt sted å være. Erfaringer viser at det kan være vanskelig å få en person med demens til å begynne på et dagsenter.

Det handler mye om at demens fremdeles ofte er tabubelagt, det sitter langt inne å be om avlastning. En del strever med å fortelle at en ektefelle, eller en mor/ far har fått en demensdiagnose. Derfor er det viktig å jobbe utadrettet mot de nærmeste pårørende, dyktiggjøre ansatte på kontakt med pårørende», sier Marta Strandos.

«Hvordan har ansatte tatt imot tilbud om mer opplæring?»

«Tilbudet ble godt mottatt hos ansatte på dagsenteret. Det gjaldt både mer kunnskap, og også arbeidet med å etablere et felles verdigrunnlag.

Nå er vi inne i en ny fase, der man sikrer at sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen skal ha gode rutiner for kontakt med alle typer pårørende. Samtidig skal kommunen begynne å jobbe med å kartlegge pårørendes behov for avlastning, og også å se på mulighet til ulike former for avlastning», forteller Marta Strandos.
 

Nå er vi inne i en ny fase, der man sikrer at sykehjem og hjemmetjenestene i kommunen skal ha gode rutiner for kontakt med alle typer pårørende.


Hun understreker viktigheten av å satse på tiltak som henger sammen, bygge stein på stein og skape gode rutiner i pårørendearbeidet; med andre ord systematikk.

Mer om tiltak i Førde er å finne her.


 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet