screen shot 2017-01-23 at 10 59 45

Gjøvik kommune satser på nettinformasjon til pårørende

«Mange pårørende tror de er alene om problemene sine. Vi bruker nettsiden vår til å vise at mange pårørende er i samme båt, og at det er mange fagsteder for pårørende», forteller Solveig Skottene.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Hun er nettsideansvarlig for helse- og omsorg i Gjøvik kommune. Og en del av informasjonen til pårørende er hentet fra nettsiden til Pårørendesenteret.

På nettsiden til Gjøvik kommune understreker kommunen pårørendes betydning:

«Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. På denne nettsiden finner du lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med,» står det.
 

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet.


Behovet for mer og bedre informasjon til pårørende kom opp under et pårørendeprosjekt som ble drevet på Haugtun, Undervisningssenter for sykehjem i Oppland, forteller Skottene. Hun understreker at Torbjørn S. Jacobsen, som da var prosjektmedarbeider der, var den som var opptatt av muligheten til å nå ut til pårørende med mer kunnskap.

«Vi sydde sammen en pakke og er fornøyd med resultatet», sier Solveig Skottene, som sier de har målinger som viser at informasjonssidene blir lest. En suksessfaktor var at samlesiden med pårørendeinformasjon fikk en sentral plassering på «hovedraden» og er godt synlig ved besøk.

Hun sier at de allikevel ser at de har et forbedringspotensiale, og siden inngår derfor i en halvårig revisjon der de «spisser» innholdet enda tydeligere.

Her finner du nettsiden Gjøvik kommune har utviklet.
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet