gavebukett

Hvem blir årets pårørendekommune?

Det kan du være med på å kåre. Vinnerkommunen presenteres på en pårørendekonferanse i Oslo i november.
Finnes det tilbud til pårørende i din kommune? Har helsepersonell rutiner og planer for å involvere pårørende? Gjøres det noe kreativt eller nyskapende i ditt område?
Det er spørsmål initiativtakerne bak kåringen vil belyse med denne kåringen.

– Vi ønsker å løfte frem kommuner som gjør en god innsats for pårørende.


Samtidig tenker vi at en slik kåring kan være med å løfte frem situasjonen for pårørende i helsesektoren. Vi tenker da på alle pårørende – uavhengig av alder og diagnose, sier to av initiativtakerne, Liv Nordbø Kleppe, redaktør for Pårørendesenteret.no og webredaktør Gunder Christophersen i BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.  

De to har fått med seg flere sentrale aktører innen pårørendearbeidet her i landet. Det har blitt en bred og sammensatt gruppe som etter sommerferien vil samle seg for å finne den kommunen som først kan smykke seg med tittelen «Årets pårørendekommune». Tanken er at dette skal bli en årlig begivenhet.

– Vi vet at det skjer mye spennende på dette feltet. Så håper vi at denne kåringen vil være med på å gjøre pårørendearbeidet i kommunene enda bedre, sier Kleppe og Christophersen.
 
Kåringen vil skje på Pårørendekonferansen på Gardermoen 13.-14. november. Se program og påmeldingsinformasjon her.

Frem til 1. oktober vil det være mulig å lansere kandidater via dette skjemaet her.

Hvem som helst kan lansere kommunenavn og komme med en begrunnelse.


Vinnerkommunen får 10.000 kroner til arrangement som ytterligere kan øke pårørendekompetansen i kommunen, et kunstverk samt dekket konferanseavgift for inntil tre personer på Pårørendekonferansen i november.

Nominer den kommunen du mener har utmerket seg i sin innsats for pårørende her.
 
Følgende institusjoner/organisasjoner er representert i den gruppa som står bak kåringen:
  • Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • PIO - Pårørendesenteret i Oslo
  • NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)
  • NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge
  • Pårørendealliansen
  • BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
  • Pårørendesenteret i Stavanger

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet