screen shot 2017-01-23 at 08 29 06

I daglig kontakt med pårørende

Samhandlingsreformen har ført til mer helseansvar for kommunene. Dette betyr også mer kontakt mellom helseomsorg og pårørende.
liv
Liv N. Kleppe
Henriette Lid Lodden (til v.) jobber i hjemmesykepleien i Hillevåg bydel, Stavanger. Eldbjørg Sande Spanne (til h.) har lang erfaring fra hjemmesykepleien i Randaberg. De møtte Anne Lise Øxnevad (i midten) ved Pårørendesenteret i Stavanger til en to timers samtale om hjemmesykepleien og pårørende.

For hjemmesykepleiere møter pårørende hele tiden, ja, mer enn før på grunn av samhandlingsreformen. Reformen har ført til mer helseansvar for kommunene, mer sykepleie og helseomsorg skjer ikommunen, skjer i hjemmet. Dette betyr også mer kontakt mellom helseomsorg og pårørende. Og der står hjemmesykepleien sentralt.

For Pårørendesenteret er det viktig å få konkret og nær kunnskapom hvordan samarbeidet er mellom helseansatte og pårørende. Hva går bra? Når kan det bli problemer? Tidsbruken? Hvilke forventninger har pårørende? Har forholdet mellom helseansatt og pårørende endret seg? 

På hvilke områder er det viktig for helseansatte å få tid til etisk refleksjon rundt arbeidet? Mange spørsmål, mange svar. For Pårørendesenteret er det nyttig med innspill og jordnær kunnskap fra helsepersonell som møter pårørende i mange ulike situasjoner.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet