jannickerabben

Kreftforeningen: Kjemper for omsorgslønn

-Pårørende har alltid vært en viktig målgruppe for Kreftforeningen. Vi har i lang tid arbeidet for god ivaretakelse av pårørende både gjennom egne tilbud og i forbedring av de offentlige tilbudene, sier spesialrådgvier Jannicke Rabben i Kreftforeningen.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Jannicke Rabben satt i referansegruppen i arbeidet med den nye Pårørendeveilederen som Helsedirektoratet nylig har sendt ut.

Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende, sier Rabben.

- Kreft rammer hele familien, og pårørende til personer med kreft utsettes for store praktiske, økonomiske og følelsesmessige belastninger.


-Hvilket område innen pårørendearbeid er dere opptatt av for tiden?
-For tiden er vi opptatt av rettighetsfesting av støtte til pårørende. Vi mottar mange henvendelser fra pårørende til Kreftlinjens rettighetstjeneste, og har mange eksempler på at familier ikke får den støtten de trenger, både praktisk og økonomisk.

Kreftforeningen har i mange år arbeidet for at pårørende skal få en rettighet til omsorgslønn.

-I forbindelse med lovforslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte), foreslår vi igjen at omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) må bli rettighetsfestet, og må gis etter nasjonale satser for å sikre likhet, uavhengig av bostedskommune.

-Hvilke satsninger og tiltak er dere i gang med når det gjelder pårørende?
-Kreftforeningen har for tiden en satsning på eldre med kreft, og deres pårørende. Det innebærer at vi blant annet er opptatt av hvordan man ivaretar de mest sårbare eldre. Det er de som i tillegg til kreft også har andre sykdommer, og dermed et større behov for kommunale pleie- og omsorgstiltak, og som trenger mye støtte fra sine pårørende. Her har vi felles interesser med mange andre bruker- og interesseorganisasjoner, og muligheter for å samarbeide med flere.

-Hva er utfordringene i disse tiltakene?
-Utfordringen med påvirkningsarbeid, er at dette krever et langsiktig perspektiv. Det gir sjelden umiddelbare resultater, men gradvis forbedres og utvikles tilbudene med små skritt. Det krever tydelighet på hvor man vil, og det er ikke tilstrekkelig å påpeke mangler, man må også utvikle og presentere gode forslag til løsninger, sier Jannicke Rabben.
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet