gro skartveit

Når det verste har skjedd

Veien videre etter en alvorlig krise, er temaet for Gro Skartveits nye bok. Og på den veien er pårørende viktig.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Boka heter «Livet etterpå», og Gro Skarteit presenterer boka på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 26.09. og deretter på to arrangementer på biblioteket i Stavanger torsdag 29.09., der flere av personene i boka deltar.

​Ni personer er intervjuet om livet etter en alvorlig krise. Gro Skartveit skriver også om sitt eget liv, om hvordan hun som ung jente ble voldtatt av en kjent predikant, og hvordan hun i mange år sleit psykisk og ikke våget å fortelle det til noen.

Helseminister Bent Høie har skrevet forordet: «Dette er ei bok som viser oss at livet er både godt og vondt. Både lyst og mørkt. Det er ei bok som viser oss at det er lettere å komme igang med livet etterpå om ein deler det vonde med nokon.» skriver Bent Høie.
 

Pårørørende, nær familie og nære venner spiller en viktig rolle på veien videre etter en krise


«Pårørende, nær familie og nære venner spiller en viktig rolle på veien videre videre etter en krise», sier Gro Skartveit, som selv har arbeidet på pårørendesenter i flere år.

​Pårørende spiller en stor rolle, selv om den som er i krise kan ha det så vanskelig at han eller hun i en periode ikke orker å slippe noen tett innpå seg. Da er det viktig at pårørende skjønner at dette også er normalt, skjønner at ting tar tid, sier Skartveit.

​«Kan pårørende, i sin iver etter å hjelpe, gjøre vondt verre?» 

«Det kan skape vansker hvis pårørende ikke respekterer grenser. De må ikke presse seg for mye på. ​Da gjelder det å være tydelig: Jeg er her hvis du trenger meg», ​sier Skartveit.
 

Følelser er ikke farlige, det kan være frigjørende


«Men pårørende må heller ikke skygge unna problemene:

I noen tilfeller kan det være nødvendig at pårørende krever at den som er i krise, søker hjelp.  Og pårørende må ikke være redd for at kontakt kan utløse sterke følelser. Følelser er ikke farlige, det kan være frigjørende», sier hun.

Veien videre etter en alvorlig krise kan ta lang tid:

«Mange er pårørende i en vanskelig situasjon som kan vare i årevis. Det vonde er der. Et viktig spørsmål blir hvordan man kan leve best mulig med den vonde situasjonen», sier Gro Skartveit.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet