nedre eiker birgit solberg

Nedre Eiker henviser til Pårørendesenteret

På Nedre Eiker kommunes nettsider henviser de til Pårørendesenteret
marie
Marie Rein Bore
Journalist
«All god informasjon til pårørende er viktig å få fram. Kommunen gjør det vi kan, og har i tillegg PårørendeSenterets informasjonssider som et supplement. Det er en god løsning», sier Birgit Solberg (bildet), seniorrådgiver i etat helse og omsorg, Nedre Eiker kommune.
 

All god informasjon til pårørende er viktig å få fram.


Hun sier at mange søker på kommunens nettsider. Kommunen har oppgradert sine nettsider i 2016, og har satset på nettsider som er bedre for publikum, med relativt lite tekst og til gjengjeld mange gode søkemuligheter.

Siden til PårørendeSenteret har blitt vist 85 ganger siden kommunens nye nettsider ble lansert etter påske i år.

«Hvordan fikk du ideen om å henvise direkte til PårørendeSenteret?»

«Kommunen fikk en henvendelse per epost, med informasjon om PårørendeSenteret. Vi syntes informasjonen på Pårørendesenterets nettside var nyttig og viktig, og sørget for at opplysningene kom inn på våre nettsider. Vi synes det er viktig å opplyse pårørende i kommunen om mulighetene de har til informasjon og hjelp.»
 

Pårørende er en viktig ressurs både for den som trenger hjelp, og for helsetjenestene.


Pårørende er en viktig ressurs både for den som trenger hjelp, og for helsetjenestene. Rundt om i kommunene er det mange syke og andre som trenger omsorg, og vi vet at pårørende gjør en stor innsats døgnet rundt.

«Å være pårørende kan dessuten være en utfordrende situasjon i seg selv: I tillegg til å gi omsorg til den som trenger det, berøres egne tanker, følelser og hverdagsliv. PårørendeSenterets nasjonale tilbud kan bidra til å ivareta deres behov», sier Birgit Solberg.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet