siv tove

Norsk psykologforening: Se de pårørende

- Et pårørendeperspektiv er viktig, enten det gjelder å se søsken, foreldre, besteforeldre, barn, medelever eller kolleger, sier Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Engebråten har bidratt i utviklingen av Helsedirektoratets nye veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Når det gjelder eget fagområde, understreker hun betydningen av å se de pårørende.

- Norsk psykologforening har i ulike sammenhenger prøvd å bidra med fagkunnskap om pårørende, eksempelvis om søsken og etterlatte. Da har vi understreket viktigheten av god kommunikasjon. I møte med barn som pårørende har vi trukket frem betydningen av å ha tid til å informere, og gi informasjonen tilpasset det enkelte barns nivå og behov, sier Siv Tove Engebråten.

Hun trekker fram ett eksempel:

«Familieperspektivet bør også ivaretas selv om det er bare en person i familien som har habiliteringsbehov. Dette er særlig aktuelt for barn, der både foreldre og søsken bør ivaretas».

(Fra Norsk psykologforening sin høringsuttalelse til veileder til forskrift om habiliterng, rehabilitering, individuell plan og koordinator.)

- Å være pårørende er noe mange av oss vil oppleve i løpet av livet. Du kan være pårørende både som barn og voksen. Du kan også være pårørende til et barn, en voksen eller en eldre.
Den nære kjenner ofte den som har behov for hjelp, og må kanskje bistå, men pårørende kan også selv ha behov for støtte, sier Engebråten.

​Hun viser til at på Norsk psykologforening sin hjemmeside ligger ulike blogger og filmsnutter som kan gi informasjon om ulike psykiske lidelse, utfordringer og tema som kan være til nytte for pårørende. Her er noen slike:

Å være pårørende til en med psykisk lidelse

Fakta om psykiske lidelser

Nyttige verktøy


 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet