m%c3%b8tte politikerne

PårørendeSenteret møtte politikerne

Fredag stilte Stavanger-politikere opp for å høre hva PårørendeSenteret og andre organisasjoner hadde å si om budsjettforslaget for neste år.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Fra venstre: På bildet sitter Arnhild Skretting (Sp), og deretter Bjarne Aspelund (Pp), Per Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), og John Peter Hernes (H).

Fra PårørendeSenteret stilte erfaringsformidler Eli Nessa og daglig leder Liv Nordbø Kleppe.
 

I dag vet vi at pårørende er en del av løsningen på de enorme helse- og omsorgsutfordringene framover.


«I dag vet vi at pårørende er en del av løsningen på de enorme helse- og omsorgsutfordringene framover. For at vi skal kunne yte vårt beste og være den støtten og hjelpen vi ønsker å være, så må vi få den oppbakkingen vi trenger, og møte fagfolk som tar seg tid til støtteapparatet rundt pasienten», sa Eli Nessa.

«Stavanger kommune har vært en stor bidragsyter til senteret.  Men beløpet har stått på stedet hvil i en rekke år samtidig som pårørende bruker senteret mer og mer», sa Liv Nordbø Kleppe.
 

Stavanger kommune har vært en stor bidragsyter til senteret.  Men beløpet har stått på stedet hvil i en rekke år samtidig som pårørende bruker senteret mer og mer.


Politikerne hadde mange spørsmål, og takket også for det arbeidet PårørendeSenteret gjør til det beste for folk i kommunen.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet