marianne

Politiker med pårørendeerfaring

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsmann på Stortinget for Ap, og en mulig kommende finansminister, har opplevd å være pårørende i en veldig vanskelig situasjon.
Den lille datteren hennes var alvorlig funksjonshemmet og døde 15 måneder gammel etter måneder med inn og ut av sykehus og til slutt familieopphold på barneintensiven på Ullevål. I et stort portrettintervju i Klassekampen 05.02.2017 forteller hun om hvordan dette har preget henne:

Jeg har blitt veldig var på måten man snakker om de svakeste i samfunnet. I alle diskusjoner som handler om velferdsstaten, hører du dette med at vi må ta vare på de svakeste. For meg blir det helt feil å snakke om det på denne måten, sier hun.

-Å snakke om sterke og svake grupper? spør Klassekampen.

Ja, for dette samfunnet har vi bygget for at vi alle skal kunne bli tatt vare på i de periodene vi har behov for det.


Vi inntar forskjellige plasser i den kjeden kontinuerlig. Jeg opplevde å være helt avhengig av andre på et mye tidligere tidspunkt enn de fleste gjør, og det har preget meg».
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet