paror gps

Skal bestefar passes på med GPS?

Er det riktig å feste et GPS-armbånd på en person som ofte roter seg bort, men gjerne vil ut på tur? Flere og flere pårørende vil måtte ta stilling til det spørsmålet.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Og det gjelder ikke bare GPS. Også andre overvåkningstiltak kommer i helsevesenet, der hensikten er å gi både pasient, pårørende og helseansatte større trygghet, fordi man har fått større muligheter til bruk av digital teknologi.

 

​Men hvor går grensen for overvåkning?

Velferdsteknologi gir store gevinster både for brukerne og kommunene, er konklusjonen i en ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Larvik er en av mange kommuner som har prøvd ut lokaliseringsredskapet GPS:
«GPS bidrar til mindre bruk av tvang, som gir mer aktive brukere og økt livskvalitet».

For nesten 70 prosent av brukerne i en undersøkelse i Larvik, bidrar GPS til at pårørende eller personale ikke behøver å avlede eller forhindre at person med demens eller kognitiv svikt går ut.

70 prosent mener også at det blir roligere og mindre konflikter dersom brukere kan gå ut når de ønsker, ifølge en SINTEF-rapport (Rapport A27871).

Flertallet av kommunene som har forsøk med lokaliseringsteknologi, har opplevd at tjenestemottaker kan bo lengre hjemme eller utsette behov for andre tjenester, ifølge Helsedirektoratet.
 

Når tjenestetilbud med velferdsteknologi er godt tilpasset brukerens behov, gir det økt trygghet og opplevelse av mestring og selvstendighet for dem som mottar tjenestene.                                                                             
                                                                                                              Kristin Mehre, Helsedirektoratet 

​Ett av flere tiltak

Bruk av GPS er bare ett av en rekke teknologitiltak som Helsedirektoratet nå anbefaler at kommuner tar i bruk. Dette er listen:

Varslings- og lokaliseringsteknologi.

Elektronisk medisineringsstøtte.

Elektroniske dørlåser.

Digitalt tilsyn.

Oppgraderte sykesignalanlegg.

Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter.
 

​Tilskudd

I perioden 2013-2016 har 34 kommuner fått tilskudd til å prøve ut velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Den nye rapporten konkluderer med at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

- Når tjenestetilbud med velferdsteknologi er godt tilpasset brukerens behov, gir det økt trygghet og opplevelse av mestring og selvstendighet for dem som mottar tjenestene, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet