unn

Skal snakke om nyskapning innen pårørendestøtte

Innovasjon i pårørendestøtte, er temaet Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger, skal snakke om på årets nettverkssamling for pårørendeforskning.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Den femte nettverkssamlingen finner sted 7. og 8. juni på Universitetet i Stavanger. Årets hovedemne er "Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering -en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet?"

Innledningsforedraget blir holdt av Stener Kvinnsland, styreleder i Helse Stavanger. Han har selv erfaring som pårørende, og hans tema er: Pårørenderollen. Hvor er vi, og hva kan videreutvikles?

Seinere på dagen skal altså Unn Birkeland snakke om innovasjon, altså nyskapning innen pårørendestøtte.
-Hva blir ditt hovedbudskap til nettverkssamlingen for pårørendeforskning?
-Innovasjon kan skje på flere områder. Ett av punktene jeg vil ta opp, er hvordan Pårørendesenteret det siste året har jobbet med å bygge opp nettsider rettet både mot pårørende og helseansatte.
For oss ved Pårørendesenteret i Stavanger er det viktig å satse på hva som må til for å gjøre pårørendearbeidet mer tilgjengelig og mer helhetlig.
Det betyr blant annet tett kontakt med utdanningsarenaer og fagorganisasjoner, eksempelvis innen sykepleieutdanning. Vi håper å kunne samarbeide ved at sykepleiere blir kjent med de verktøy vi har rettet mot pårørende og fortelle om dem i møte med pårørende. Samtidig har vi digitale verktøy som kan gjøre det lettere for helseansatte å bruke Helsedirektoratets nye pårørendeveileder. Blant annet i ressursene i læringsverktøyet Pårørendeprogrammet.no som vi har utviklet og drifter. 

Å gjøre pårørendearbeid mer helhetlig betyr dessuten tett kontakt med Fylkesmann, fylkeskommuner, Stortingsbenk og alle andre mulige politiske arenaer der avgjørelser blir tatt som kan få konsekvenser for pårørendearbeid. Dette innebærer også kontakt med lokale offentlige helse- og omsorgstjenester.
Vi ser dessuten at mange interesseorganisasjoner har pårørende som en del av sitt virkeområde, og at man dermed kan ha felles ønske om kontakt for å utvikle et pårørendearbeid for framtiden.

Og sist, men ikke minst: Vi har erfart hvordan sosiale medier spiller en stadig større rolle både når det gjelder informasjon utad og gjensidig kontakt med enkeltpersoner og grupper. En tett oppfølging og brukt av sosiale medier blir viktig, sier Unn Birkeland. 

Dette er 5. gangen nettverkssamlingen blir arrangert. Du kan lese om tidligere nettverkssamlinger for pårørendeforskning ved UIS her.
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet