gro harlem

Tapet av et barn er forferdelig

Først 25 år etter sønnen Jørgens selvmord, klarer tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland å snakke om det uten å bryte sammen.
I et intervju i VG Helg 11.02. 2017 forteller Gro Harlem Brundtland under vignetten «Hva livet har lært meg», blant annet om sorgen etter sønnens død.

Hun sier:
-Man kan oppleve sorgen som vi har, at et barn dør.  Det er virkelig et sjokk i livet. I 15-20 år etter at Jørgen døde, fikk jeg emosjonelle reaksjoner. Det er først nå jeg kan snakke om det uten å bryte sammen, selv om jeg kjenner det kom noe i stemmen min nå også.

Sorgen er en del av livet for de fleste av oss, men tapet av et barn er forferdelig. Det blir aldri erstattet. Det er bare tid og at man snakker om det, og er åpen om det med sine nærmeste, som kan lindre det. Uansett tar det mange år før man føler at man kan le fritt.

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet