vigdis tj%c3%b8rhom

Tidlig hjelp er god hjelp

PårørendeSenteret satser på å bygge opp et mer synlig tilbud når det gjelder veiledning over telefon.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Telefontiden er fra 09.00 til 11.30 fra mandag til og med fredag. Mandag og onsdag er det pensjonist Vigdis Tjørhom som har telefonvakten. Hun har jobbet i mange år som psykiatrisk sykepleier, blant annet som ansatt på Livskrisehjelpen ved Stavanger legevakt.

«Jeg har erfaring fra Livskrisehjelpen på at ganske mye kan løses over telefonen der og da. Folk er ofte vant til at når man trenger å snakke med fagfolk, så må man ringe og bestille time. Men erfaringen er at hvis man tar seg litt god tid når en person ringer, og peiler inn hva det dreier seg om, så kan en slik samtale over telefonen være det vedkommende har bruk for», sier Vigdis Tjørhom.
 

Erfaringen er at hvis man tar seg litt god tid når en person ringer, og peiler inn hva det dreier seg om, så kan en slik samtale over telefonen være det vedkommende har bruk for.


Nå bruker hun den erfaringen i forhold til pårørende som ringer PårørendeSenteret. Hun forteller det kan dreie seg om konkret informasjon, men også veiledning i en vanskelig situasjon.

«Vår erfaring er at veldig ofte at folk som ringer, har en bra løsning på problemet sitt selv. Men det kan være vanskelig for dem å se klart, de kan ha tvil om deres løsning er den riktige. Da kan jeg gi støtte og bekreftelse, eventuelt justere om nødvendig. Veiledning er ikke at vi skal sitte med svarene, men styrke folks mestringsevne. At de får støtte på en løsning de har tenkt ut selv, gir trygghet», sier hun. «Eller vi kan sammen finne alternative løsninger som kan prøves ut.»
 

Veiledning er ikke at vi skal sitte med svarene, men styrke folks mestringsevne.


«Noen ganger kan situasjonen for den som ringer, være ekstra komplisert og vanskelig. Man vet verken inn eller ut. Da kan en veiledningssamtale som man kan ta der og da, gi hjelp til å sortere problemene, til å rydde; hva er verst nå», forteller Vigdis Tjørhom.

Noen kan være i en så prekær situasjon at det å gjøre en timeavtale om noen dager, kan være vanskelig. Da kan telefonsamtalen være en begynnelse, og så kan videre oppfølging avtales etter hvert.

Det er en viktig del av forebyggende helsearbeid at pårørende som sliter, kan ta en telefon og oppsøke hjelp og veiledning tidlig.


Liv Nordbø Kleppe, leder av PårørendeSenteret, understreker at tidlig hjelp er god hjelp. Det er en viktig del av forebyggende helsearbeid at pårørende som sliter, kan ta en telefon og oppsøke hjelp og veiledning tidlig. Og for de som trenger mer enn en telefonsamtale, har senteret ulike tilbud til den enkelte.
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet