jul

Tips til å skape en god nok jul

"Jeg skulle ønske jeg kunne hoppe bukk over jula", sa en. Men jula kommer.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Ved PårørendeSenteret har ansatte gjennom årene hatt mange samtaler med pårørende som av ulike grunner gruer seg til jul. Jula kan forsterke følelsene våre. Glede, tap og sorg kan få nye og sterkere nyanser.
 

Del tankene dine med noen du har tillit til.


Noen kan begynne å grue seg til jul allerede i januar. Dersom en i familien er i en ekstra sårbar livsfase, er det normalt og menneskelig å bekymre seg for hvordan jula blir. Del tankene dine med noen du har tillit til, er rådet fra PårørendeSenteret.

Å snakke med noen, kan gi hjelp til å rydde i følelsene, bli mer konkret på hvorfor man gruer seg, og se nye muligheter. Mange opplever at det å dele egne tanker med andre, kan gi en følelse av fellesskap og støtte til å stå i egne utfordringer.
 

Å snakke med noen, kan gi hjelp til å rydde i følelsene, bli mer konkret på hvorfor man gruer seg, og se nye muligheter.


Mange kan ha vonde juleerfaringer, uavhengig av hva situasjonen er for deres familie. Det å snakke sammen om forventninger kan bidra til å lage trygge og realistiske rammer rundt julefeiringen, og til å lage en god nok jul.

Forsøk å gi slipp på forestillingen om den perfekte jula. Kanskje kan det være første steg på veien mot å akseptere jula slik den er?

Å akseptere at jula ikke blir perfekt, er ikke å miste håpet eller troen på endring og gode dager. Å gi slipp på det en ikke kan gjøre noe med, kan være med på å gi plass til noe nytt. Dette kan gi rom for glede over en god nok jul.

Å gi slipp på det en ikke kan gjøre noe med, kan være med på å gi plass til noe nytt.
 

Hjelp der du bor

Et landsdekkende kart med ressurser for pårørende.
Vi har laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Aktuelt

Ny fagbok om pårørende
Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.

Barn & unge

Barn som nærmeste pårørende
Alvorlig sykdom i familien påvirker alltid barn og unge, enten det er foreldre, søsken eller andre nære som er blitt syk. Barn og unge må inkluderes tidlig når en de står nær blir alvorlig syk. Barn skånes ikke ved å bli holdt utenfor. 
Epost
Chat
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet