← Gå tilbake

Kari%20B%C3%B8ckmann

Psykologspesialist Kari Bøckmann har i flere år jobbet intenst med pårørendespørsmål

Hun har vært sentral i arbeidet med Helsedirektoratets nye pårørendeveileder som ble ferdig i begynnelsen av januar. Dessuten har hun hatt hovedansvaret for det faglige stoffet i den nye og landsdekkende nettsiden for pårørende som PårørendeSenteret i Stavanger presenterte 1.februar.

-Hvorfor er du så engasjert i pårørendes situasjon?

- Dypest sett handler nok det om betydningen av fellesskap, tilhørighet, trygghet og kjærlighet. Når en vi er glad i blir syk rammes også alle vi som er rundt. Så enkelt er det. Så vanskelig er det.

 

Pårørende er også pasientens viktigste støttespiller. Jeg har møtt utallige pårørende som har stått på for den de er glad i, døgnet rundt og over år og ser at pårørende ofte er pasientens viktigste ressurs.

Vi har i dag også mye kunnskap om pårørendes belastninger og hvordan pårørenderollen over tid kan medføre en risiko for egne helseplager, både hos barn og voksne pårørende. Vi har også kunnskap om hva som kan hjelpe.
 

For meg har det alltid vært åpenbart logisk at vi som helsepersonell må involvere og støtte pårørende når noen rammes av alvorlig sykdom.

For meg har det alltid vært åpenbart logisk at vi som helsepersonell må involvere og støtte pårørende når noen rammes av alvorlig sykdom, sier Kari Bøckmann.

Helsedirektoratet engasjerte Kari Bøckmann og Bente Weimand som faglige rådgivere i arbeidet med den nye veilederen. Bøckmann og Weimand var sentrale i planlegging av prosessen, gjennomføring av møter med arbeids- og referansegrupper og i gjennomgang av forskning. De var også sentrale i skrivearbeidet og i gjennomgang av høringsinnspill, ifølge Helsedirektoratet.

Den nye veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.
 

-Hva synes du selv er det viktigste med den nye veilederen?


-Den tydeliggjør og konkretiserer hvordan helsemyndighetene ønsker at helse- og omsorgstjenesten i sitt arbeid skal støtte og involvere pårørende. Den er tydelig på hva ansatte i helse- og omsorgstjenesten både på sykehus og i kommuner har plikt til å gjøre, og den kommer også med klare anbefalinger om hva ansatte kan og bør gjøre, sier hun.
 

-Veilederen er rettet mot ansatte. Det stoffet du har laget på den nye landsdekkende nettsiden som Pårørendesenteret har utviklet, er rettet mot pårørende;

Hvordan har det vært å jobbe med en nettside der pårørende er målgruppen?


-Arbeidet har vært svært meningsfylt. At pårørende får mer kunnskap, blir mer kjent med sine rettigheter, vet hva de kan spørre om, finner hvor de kan få hjelp hvis de trenger det, gjør dem bedre rustet til å stå i situasjonen som pårørende.
 

At pårørende får mer kunnskap, blir mer kjent med sine rettigheter, vet hva de kan spørre om, finner hvor de kan få hjelp hvis de trenger det, gjør dem bedre rustet til å stå i situasjonen som pårørende.

-Du har tidligere blant annet skrevet fagboken Pårørende i helsetjenesten sammen med jusprofessor Alice Kjellevold, og du har holdt og holder mange foredrag om pårørendes situasjon og behov;
 

Hvordan har det vært å jobbe med å få dette viktige stoffet presentert på nettsider?


-Det har vært utfordrende og gøy. Nettet krever kortere tekster, mer punktvis satt opp, mer bilder og filmer. Stoffet er direkte rettet mot den som går inn på nettsiden. Jeg er takknemlig for å ha fått være med på dette, sier hun.

Nå venter en ny jobb: 1. mars begynner hun som rådgiver for medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Familiemedlemmet tok opp rundt 5,5 millioner kroner i «Trine» og ektemannens navn. Ekteparet i sekstiårene risikerer nå å måtte selge huset og gå personlig konkurs.
 

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten