Maling som verktøy
Jenny har illustrert hvordan det føles når foreldrene ikke går overens.

Ikke rart det var kaos oppi hodet mitt

For to år siden kom Jenny til samtaletime på Pårørendesenteret. Det var ikke lett å sette ord på problemene. Etter en tid ble hun og fagkonsulent Lise Rasmussen enige om at hun skulle forsøke å tegne situasjonen sin.
marie
Marie Rein Bore
Journalist
Jenny tegnet og malte et fuglerede på en grein. Oppi reiret satt en liten fugleunge på vei til å falle ut. På hver sin grein satt far og mor. Men de så ikke henne som vaklet på kanten av reiret. De var så opptatt av å krangle og kjefte på hverandre.

– Det var ikke rart det var kaos oppi hodet mitt, sier hun i dag.

Av og til er det godt og greit med anonymitet. Hva skal vi kalle henne? Jenny, foreslår hun.
 

Konflikter

Nå er Jenny 16 år og kan se sin historie litt på avstand. Et barn som vokser opp under vanskelige familiære forhold; dype konflikter mellom mor og far, skilsmisse, konflikter på kryss og tvers i storfamilien, hun skifter på å bo hos far og mor, vil være lojal mot far, men opplever at alkoholbruken hans blir vanskelig.

Det toppet seg før en ferie for noen år siden. En slektning sa hun måtte snakke med noen; det ble helsesøster, etterhvert barnevernet, familievernkontoret. En i barnevernet anbefalte PårørendeSenteret i Stavanger. Et barn i en langvarig, komplisert familiesituasjon er også en pårørende som kan trenge faglig hjelp.

Vi sitter sammen på Lises kontor. Lise har funnet fram tegningen av fuglereiret.

- Spørsmålet hun kom med var om det kunne ordne seg mellom pappaen og henne. Men når vi begynte å snakke sammen, var det viktig at hun fikk tak i sine egne følelser. Hva ville hun egentlig? Hvordan var det å leve i de kompliserte familierelasjonene med mye konflikter, forteller fagkonsulent Lise Rasmussen.

- Det eneste jeg hadde lyst til var at far og mor skulle bli venner. Men det gikk jo ikke.

Det var kaos oppi hodet mitt, jeg var forvirret, og det virket inn både på skolen og forholdet til venner, forteller hun.

– Jeg husker du ble opptatt av en fortelling om en gutt som følte han ble delt i to. Han følte at ene halvdelen av han var mamma, andre halvdelen pappa. De hadde jo vært med på å skape han, begge to. Men nå kranglet de, snakket stygt om hverandre, sto langt fra hverandre, han følte de delte han i to, sier Lise.

– Jeg hadde ikke lyst til at mamma og pappa skulle snakke stygt om hverandre, eller at noen andre skulle snakke stygt om dem, sier Jenny.

Hun følte hun hadde et ansvar for å få foreldrene til å bli sammen igjen, snakke skikkelig sammen, spise middag sammen slik som før.

– Men det gikk ikke. Og nå tenker jeg: Det var jo synd. Men jeg kan ikke fikse opp i det. Det er deres ansvar, sier Jenny.
 

Tanker og følelser

– Du har vært til samtaler her på PårørendeSenteret i rundt to år. Og du har blitt 16.  Jeg tror du har blitt flinkere til å kjenne deg selv. Du er tydelig på hva du liker og ikke liker. Du har tydelige verdier. Og du har brukt din kreativitet til å bearbeide den situasjonen du har vært i. Du har skrevet dagbok, skrevet ned tanker, fått tak i følelsene dine.

– Ja, jeg har skrevet mye dagbok. Jeg kunne ikke plage venner med alt. Og jeg har kjent at når jeg skrev ned stresstanker, så fikk jeg dem på en måte ut av hodet. Jeg har også skrevet eventyr. Og når jeg malte det fugleungeredet og foreldrene som kranglet, malte jeg det på en måte ut av kroppen, jeg ble ferdig med de følelsene, forteller Jenny og holder fram bildet for fotografering.

Hvis hun skulle ha malt et bilde med fuglemotivet i dag: Hvordan hadde hun malt det?

– Jeg ville ha malt fugleforeldrene lenger unna. Og jeg ville ikke ligget forskremt i reiret. Jeg ville kanskje stå på kanten av reiret, være i ferd med å lette vingene og fly selv, høyttenker hun.

Men sier samtidig at hun tror hun fremdeles vil ha et behov en stund for å kunne komme til samtale på PårørendeSenteret når noe er problematisk for henne som pårørende.

– Det beste for unge er om de kan snakke der de allerede har en kontakt på skolen eller hos noen i hjelpeapparatet, sier Lise Rasmussen. – Ansatte i skoler og helse- og sosiale tjenester må gjerne ta kontakt med oss for å få innspill og veiledning på hvordan møte barn som er pårørende. Vi tilbyr slik veiledning per telefon og i møter, sier Lise.

Barn og unge 

​Her kan du finne mer om barn og unge som pårørende.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Etter Tina Jørgensen forsvann og deretter blei funne drepen hausten 2000 gjekk det fleire månadar før nokon i hjelpeapparatet tok kontakt med familien, fortel Torunn Austdal Rasmussen.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet