Samarbeid med helsetjenestene

Godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helsetjenesten gir best helhetlig helsehjelp. Her presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk, utover det som handler om utveksling av informasjon.
shutterstock 321261992 medium

Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet.

Helsedirektoratet, 2014

Pårørende utøver betydelige omsorgsoppgaver for sine nærmeste. Det hersker det ingen tvil om. Det er nylig kommet en veileder rettet mot helse- og omsorgspersonell. Utgangspunktet for veilederen er at de fleste pårørende ønsker å være en ressurs for sin nærmeste når han eller hun er syk. Det understrekes samtidig at helsetjenestene har ansvar for å bidra til at du kan mestre dine omsorgsoppgaver uten at det går ut over din egen helse i større grad enn nødvendig.

Det meste av pårørendes samarbeid og samhandling med helsepersonell er ikke direkte regulert av lovverket, men er god praksis. Anbefalinger til helsepersonell om hvordan de bør involvere og støtte dere som er pårørende beskrives i en nasjonal pårørendeveileder.

Under følger områder som er regulert ved lov:
Rett til å være tilstede når helsehjelp ytes
Når den som er syk mangler eller har nedsatt samtykkekompetanse
Rett til å medvirke ved utarbeidelse og oppfølging av individuell plan
Rett til nødvendig oppfølging når du følger opp helsehjelpen

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


For to år sidan hadde Jonatan på atten nyleg flytta ut frå heimen til foreldra på Fister. Ungguten skulle bli bilmekanikar og gjekk i lære. Så fekk han kyssesjuka.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet