Ved bruk av tvang

I noen tilfeller er det grunnlag for å yte hjelp mot pasientens vilje. Dette er krevende situasjoner for den som er syk og for pårørende.
shutterstock_212845897_medium
Før det besluttes å påtvinge helsehjelp, er det alltid et krav om å forsøke å oppnå samtykke fra pasienten, at han eller hun tar imot hjelpen frivillig. Helsepersonell skal alltid vurdere om bruk av tvang er den klart beste løsningen.

Når frivillighet ikke oppnås, er det bestemte krav til hvordan helsepersonell skal gå fram for å treffe en gyldig beslutning om bruk av tvang. I psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A som omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, samt helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som omhandler tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, er det gitt bestemmelser som gir nærmeste pårørende rett til å uttale seg før det treffes beslutninger om bruk av tvang.
Involvering av pårørende ved tvangstiltak overfor mennesker med rusmiddelavhengighet
Involvering av nærmeste pårørende ved tvungent psykisk helsevern
Involvering av pårørende ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming
Involvering av pårørende ved helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Eit yrke her i landet har utelukkande pårørande som målgruppe. Gravferdskonsulentane eller bedemennene som dei også blir kalla.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet