Selvhjelpsmetoder

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler ikke om hvordan du skal forstå sykdommen og hva du skal gjøre for den som er syk. Det handler om deg og at du gjennom å være bevisst på egne tanker og handlinger kan få mer kontroll og kjenne deg mindre overveldet.
Bekymringskvarter
Bekymringsskuffene
SOAL mestringsverktøy
Den kognitive diamant
ABC-modellen
Selvhjelpsgrupper
Oppmerksomt nærvær
Selvhjelp handler om å forholde seg aktivt til situasjonen her og nå. Det handler om bevisstgjøring, erkjennelse, bearbeiding og aktive valg. Hva styrer dagene dine? Hvor mye av dagen bruker du på å bekymre deg over ting du ikke kan gjøre noe med?

Vi får tilbakemeldinger fra pårørende om at det å lære seg å ta i bruk verktøy for å kunne ta bedre vare på seg selv, tillate seg mer egentid, få mer avstand til egne reaksjoner og håndtere stress, har fungert veldig godt.

Inger Hagen, Pårørendesenteret i Oslo, 2013
 
Her presenteres noen metoder som kan hjelpe deg å håndtere bekymringer som går i ring, identifisere og sortere bekymringstanker samt avgrense hvor mye tid du bruker på å bekymre deg. Det presenteres også en metode for å bevisstgjøre deg på hvordan du fortolker ulike situasjoner. Kanskje har du mange irrasjonelle bekymringer og plagsomme tanker som bare er en plage og tapper deg for energi.

Selvhjelpsmetoder er ingen rask løsning. For de fleste er det hardt arbeid og en prosess som går over tid, der man gjerne faller tilbake til gamle mønstre underveis. Det er helt naturlig og forventet. Men ikke gi opp. Gjennom bevisstgjøring og trening på alternative måter å forstå og håndtere situasjoner på, kan du på sikt oppleve større grad av kontroll over situasjonen din.

Ikke alle livsproblemer har løsninger, men de fleste kan håndteres og mestres på en ny måte. 

Beskrivelse av ulike selvhjelpsmetoder for å sortere tanker og bekymringer, håndtere mareritt og forbedre søvnen din finner du her.
 

Mestringsbok for pårørende - "NÆR" 


Boken er utviklet av PIO - Pårørendesenteret i Oslo, og kan bestilles på linken nedenfor.

​Boken er særlig beregnet på pårørende til mennesker med psykiske lidelser, men også andre pårørende vil finne nyttige tips, kunnskap og metoder i boken.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo
n%c3%86r

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


I fjor på denne tida hadde "Hanne" (37), som ynskjer å vere anonym, inga aning om kva skjebnen hadde i bakhand for henne. Ho, ektemannen, og døtrene på ni og tretten levde travle, men svært så normale og gode liv.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten