Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Det er ikke alle som har et nært, trygt og fortrolig forhold til hverandre. Underliggende følelser, tidligere (og aktuelle) krenkelser, nedsatt sykdomsinnsikt og vanskelige erfaringer kan komplisere pårørendes tilpasning til og reaksjoner på det som skjer.
shutterstock_421320799
Det er mange forhold som gjør at din opplevde plikt til å hjelpe kan stå i motsetning til ønsket ditt om eller kapasiteten din til å bidra.
  • Når den som er syk avviser deg
  • Når den som er syk ikke har innsikt i at han eller hun har et problem. Det er vondt for pårørende når pasienten motsetter seg behandling og/ eller har en atferd som vurderes som helseskadelig.
  • Når dere har ulike oppfatning av hva som er problemet og hva som er de beste tiltakene
  • Når den som er syk opptrer krenkende overfor deg
  • Når den som er syk tidligere, for eksempel gjennom oppveksten har utsatt deg for krenkelser eller svik.

Dersom du har det sånn: Snakk med de du har nær deg. Kanskje er dette et tema du også bør ta opp med helsepersonell? Kanskje bør omfanget av oppgavene du påtar deg justeres? Noen ganger kan konfliktnivået bli høyt. Du har lov til å beskytte deg selv.  
 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Eit yrke her i landet har utelukkande pårørande som målgruppe. Gravferdskonsulentane eller bedemennene som dei også blir kalla.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

HJELP DER DU BOR

I vår landsdekkende karttjeneste finner du gode hjelpetiltak lokalt og nasjonalt.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet