Asker kommune

I 2017 satte Asker kommune i gang det treårige prosjektet «Styrket pårørendestøtte». Målet med prosjektet var å kunne tilby et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Allerede etter to år var dette nok til at de fortjente å kåres til Årets Pårørendekommune.
Prisutdeling

Prisutdeling

Prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen 2018. Du kan lese talen hans her.


Systematisk og helhetlig arbeid

Asker kommune fikk prisen får å ha gjort arbeidet med pårørende systematisk og helhetlig. Samtidig er pårørendearbeidet godt forankret i hele helse- og omsorgssektoren.

Kommunen jobber med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen – og de inkluderer både voksne og barn som pårørende – uavhengig av diagnose.


Egen koordinator

Asker har en egen pårørendekoordinator som leder arbeidet med implementering og koordinering. Kommunen er opptatt av at endringene må skje «på gulvet» for at ansatte ikke famler når de skal orientere seg om pårørendetilbud og rettigheter. Kommunen kunne også vise til et utbredt samarbeid med ulike pårørendeorganisasjoner.
 
Juryen var i tillegg meget imponert over den pårørendeinformasjonen på kommunens hjemmeside.


Pårørendekonferansen 2019

Året etter kåringen ble prosjektleder fra Asker kommune, Vibecke Rochmann invitert til Pårørendekonferansen for å snakke om betydningen av tildelingen. Foredraget hennes og kommunens videre satsning på godt pårørendearbeid kan du lese mer om her.


Juryen

I juryen for Årets pårørendekommune 2018 satt:
  • Pårørendesenteret 
  • BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)
  • Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse)
  • PiO (Pårørendesenteret i Oslo)
  • Pårørendealliansen
  • NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge
Logostripe%20A%CC%8AP%202018%20hvit

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Som pårørande til ein dement, har Anne-Brit blitt spesialist på å fortelje det same på ti forskjellige måtar. Før mannen hennar fekk demens-diagnosen, blei ho ofte sint på Otto som spurte om det same om att og om att.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten