Eigersund kommune

Eigersund kommune mottok prisen Årets Pårørendekommune 2020 for sitt strategiske arbeid med pårørende som gruppe og ressurs. Det var helse- omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen.
Eigersund%20%C3%85rets%20P%C3%A5r%C3%B8rendekommune
Det er fjerde året prisen for Årets pårørendekommune deles ut under den årlige Pårørendekonferansen i Sandnes, som dette året ble arrangert digitalt. Fra Eigersund kommune tok ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og Ingunn Helland Nilsen, senterleder for Kjerjaneset bo- og servicesenter imot prisen og fikk med seg lykkeønskninger og takk fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Strategisk jobbing

«Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. De har også fått midler fra fylkesmannen til prosjektet «Samspill med pårørende», der Frivillighetssentralen og Frisklivsentralen er viktige medspillere», het det i juryens begrunnelse. 
 

Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk, med stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet.


Inspirere og motivere

– Målet med prisen er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunenorge – på tvers av diagnoser og demografiske forhold, sier Unn Birkeland, leder for konferansen og daglig leder ved Pårørendesenteret. I forbindelse med overrekkelsen benyttet Bent Høie anledningen til å si noen ord om regjeringens Pårørendestrategi der formålet er å løfte frem pårørendes rolle og situasjon i samfunnet. Barn som pårørende er en viktig del av strategien, understreket ministeren.


Systematisk og tverrfaglig

– Kåringen av Årets Pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger, påpeker Unn Birkeland.
 

Juryen for Årets Pårørendekommune 2020 var:

  • Pårørendesenteret
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
  • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
  • Nettverk for pårørendeforskning
  • KS
  • Fjorårets vinner: Fredrikstad kommune
Logostripe%20A%CC%8AP%202020%20hvit

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten