Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Tung%20tids%20tale
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 26.09.17
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

– Sinnet hjelper meg til å stille klarere krav

Den vesle gutten til forfatteren Olaug Nilsen begynner å miste språket. Gradvis forandres personligheten.
For Olaug Nilssen begynner en kamp, først for å forstå hva som skjer, og så for å få den hjelp og oppfølging gutten trenger. Autisme blir diagnosen.
Familien kom i en svært utfordrende livssituasjon, de måtte gjennom lange og slitsomme runder for å få avlastning og oppfølging.

Tittelen på boka hun har skrevet, er «Tung tids tale». Det er tittelen på et kjent dikt av Halldis Moren Vesaas, skrevet under krigen, men like aktuelt nå for de som må kjempe mot makt og myndigheter: «Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi», begynner diktet.
 
Med ordet vi mener hun seg og sønnen, men også et større vi:

Samfunnet som et vi, som må ta ansvar
for de som trenger ekstra hjelp og oppfølging.

 
Kampen har vært og er hard, slik hun forteller om den i boka. Selv om språket er nøkternt og rolig, er boka et skrik, et brøl til de som sitter med makta, et politisk dokument.

– Jeg har skrevet boka for å nå fram til flere, jeg ønsker å kjempe på flere arenaer, sa Olaug Nilssen da hun deltok på Kapittel 2017 i Stavanger.

Raseriet trenger et språk. Og jeg har
erfart at sinnet hjelper meg til å stille
klarere krav.


– Slik er jeg stolt av å være et rivjern, ei kjeftesmelle, sa hun.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten