Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. januar 2021

– Vi trenger din stemme i årets store Pårørendeundersøkelse

– Jeg vil oppfordre alle pårørende til å delta i Pårørendeundersøkelsen som ble lagt ut nå i januar. Med mange i ryggen får vi en sterkere stemme og vil i større grad bli hørt.
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendeunders%C3%B8kelsen%20stort
Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret, håper at så mange som mulig setter av ti minutter til Pårørendeundersøkelsen som du finner her.
 

Kunnskapen viktig

Det er Pårørendealliansen som står bak Pårørendeundersøkelsen. Den første ble gjennomført i 2016.
 
– Vi trenger denne kunnskapen for å nå frem med budskapet vårt, skriver Anita Vatland på nettsiden til organisasjonen.
 

Regjeringens pårørendestrategi

Både hun og Birkeland mener at den innsatsen som gjøres innen pårørendearbeidet i Norge i dag har hatt betydning for regjeringens pårørendestrategi som ble lagt fram nå like før jul.
 
– Strategien er ingen løsning i seg selv, men den viser vilje til handling. Så er det blant annet opp til oss som jobber på pårørendefeltet å sørge for at strategien blir til konkrete tiltak til beste for så mange pårørende som mulig, fastslår Unn Birkeland i Pårørendesenteret.
 

Viktig å delta

Pårørendeundersøkelsen vil i så måte være et vesentlig innspill.
 
– Derfor er det så viktig at flest mulig deltar, oppfordrer Birkeland.
 
Delta i Pårørendeundersøkelsen her.
 
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut