AKTUELT%2040%20000

← Gå tilbake

Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 19.12.19

400.000 fra Gjensidigestiftelsen til UngePårørende.no

– Vi fikk alt vi søkte om og mange lovord om vårt nye tilbud til barn og unge. Gjensidigestiftelsen hadde tydeligvis tatt en grundig gjennomgang av UngePårørende.no i forkant av tildelingen.
Daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland, er godt fornøyd og svært takknemlig over tildelingen på hele 400.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til nettsatsingen UngePårørende.no. Det var Pårørendesenterets Kjersti Ringheim Vestbø (t.v. i bildet) som tok imot gaven på vegne av Pårørendesenteret tidligere denne uken.
 

Vil forhindre utenforskap

– Denne tildelingen gir oss muligheten til å gjennomføre satsingen vi har lagt opp til neste år, fastslår Birkeland og forteller at de ønsker å videreutvikle nettilbudet med flere aktuelle saker og temaer både i form av filmer og tekster.
 

Et viktig mål for oss er å hindre at
unge pårørende utvikler sykdom
eller uønsket adferd som følge av
svikt i foresattes helsetilstand
eller omsorgsevne.


Nettstedet UngePårørende.no ble lansert i starten av november i år og er både nytt og enestående i sitt slag her til lands. Ensomhet og sorg kommer ofte som følge av rollen som pårørende, noe som igjen kan føre til utenforskap. Med det nye nettilbudet ønsker Pårørendesenteret å bidra til at flere barn og unge som pårørende skal kunne finne hjelp og støtte i hverdagen.
 

Flere muligheter

– Barna vi ønsker å nå kommer fra hjem der foreldrene på grunn av sykdom eller andre utfordringer har svekket foreldrekapasitet. Mange har store utfordringer med tanke på egen identitet og bekreftelse av egenverdi. Et viktig mål for oss er å hindre at unge pårørende utvikler sykdom eller uønsket adferd som følge av svikt i foresattes helsetilstand eller omsorgsevne, understreker Birkeland.
 
Hun legger til at pårørenderollen innebærer belastninger og tap man ofte ikke er bevisst på.
 

Konkret hjelp

UngePårørende.no benytter ulike virkemidler for å nå inn til så mange barn og unge som mulig. Her belyses viktige temaer tilpasset ulike aldersgrupper, og her kan barn og unge pårørende ta kontakt enten ved å skrive om sine utfordringer og spørsmål, chatte eller ringe Hjelpetelefonen.
 
– Vi utvikler et eget system med innloggingsfunksjon som benytter seg av kodeord for å sikre anonymitet og direkte kommunikasjon med brukerne, oppgir Birkeland.

Sjekk gjerne ut nettsiden UngePårørende.no her.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten