Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Vold%20-%20skien%20kommune
Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 15.05.22
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Aktiv rapportering bidrar til våkenhet

I Skien kommune rapporterer de om vold i nære relasjoner til politikerne to ganger i året – dette i henhold til kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Den første planen ble lagt fram i 2012 og videre revidert i 2019. Elin Jervidalo, som i dag jobber som rådgiver på oppvekstfeltet i kommunen, har vært involvert i arbeidet med handlingsplanen helt siden starten og sier:
 
– Den første planen var altfor tung og omfattende. Nå har vi fått en langt mer anvendelig plan, lettere å ta i bruk og langt mer forståelig.
 

Har tatt tid

Dagens plan gjelder fram til og med 2023 og legger blant annet opp til en halvårlig rapportering til politikerne i kommunen. Områder det rapporteres på er undervisning i forebygging av seksuelle overgrep i grunnskolen og ungdomsskolen, antall registrerte saker på vold i nære relasjoner i forebyggende helse, antall meldinger til barneverntjenesten om vold i nære relasjoner, antall anmeldte forhold til politiet om vold i nære relasjoner, antall registrerte saker om seksuelle overgrep hos Overgrepsmottaket og belegg ved krisesenteret.
 
– Det har vært utfordrende å få inn tall fra de ulike tjenesteområdene, men nå begynner vi å få på plass en rapportering som er lettere å forstå ikke bare for de som sitter med den, men for alle. Vold i nære relasjoner er underrapportert, det vet vi. Med handlingsplanen har vi fått fokus på registreringen, noe som i seg selv har vært viktig, mener Jervidalo.
 

Økt fokus

Ifølge rådgiveren hadde nok handlingsplanen fort blitt liggende i en skuff uten rapporteringen til bystyret.
 
– Jeg har ikke grunnlag for å si at handlingsplanen har gitt oss færre voldssaker, men at den har bidratt til større våkenhet og bedre rapportering, er på det rene, fastslår oppvekstrådgiveren i Skien kommune. 
 

Vold i nære relasjoner er underrapportert,
det vet vi.

 
Handlingsplanen gjelder for hele kommunen og er utarbeidet med tanke på alle som lever og bor i Skien. I tillegg til Jervidalo, som representerer barnevernstjenesten, har også en representant fra forebyggende helse for ungdom, to fra helse og omsorg, en fra flyktningetjenesten og en fra overgrepsmottaket sittet i arbeidsgruppa som har utformet planen. I neste runde har også Eldrerådet meldt seg på.
 

Trenger mer kompetanse

– Jeg opplever at det er stor mangel på kunnskap og kompetanse på dette området. Hver gang det skjer dramatiske hendelser, kopler imidlertid «alle» seg på og mener noe, men det som er viktig er det langsiktige, forebyggende arbeidet, og da må alle gjør sitt, påpeker hun.
 
Målet er at alle innbyggere i Skien skal være kjent med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Hver enhet skal også ha sin egen tiltaksplan. Annet hvert år arrangerer kommunen en fagdag på feltet.  
 
– Vi begynner snart planleggingsarbeidet for en felles fagdag til høsten. I tillegg kommer vi også til å invitere alle ansatte i skoler og barnehager i kommunen til kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, forteller rådgiveren som er opptatt av å ansvarliggjøre enhetene i kommunen.
 

Enhetenes ansvar

– Hver enhet må selv ta ansvar i det daglige, og så skal vi holde jevnlige kurs og samlinger for å holde tematikken varm, sier Elin Jervidalo, og legger til:
 
– For å nå lengre ut, har vi også sagt at vi skal produsere en flyer om vold i nære relasjoner som kan legges på legekontorene og andre aktuelle steder i kommunen.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Far til Siv Stafsnes Gregersen var to personar i ein, ein karismatisk og sjarmerande far det eine augneblikket, ein hustyrann det neste.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten