300620%20Bufdirtildeling

← Gå tilbake

Bethi%207_1_17%20svhv
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist

Får 800.000 kroner fra Bufdir til ungepårørende.no de neste tre årene

– Dette er en anerkjennelse av tilbudet vårt til barn og unge som pårørende og gir oss ikke minst muligheten til å gjøre ungepårørende.no enda bedre kjent i målgrupper og fagmiljøer, sier daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland.
I tildelingsbrevet til Pårørendesenteret understreker Bufdir at de vurderer ungepårørende.no som et viktig bidrag i den samlede utviklingen av et bedre barnevern.

«Tiltaket gir ansatte i barnevernet et verktøy for å snakke med barn og unge som pårørende», skriver Bufdir i sitt tilsagnsbrev til Pårørendesenteret.
 

Vi ønsker å bidra til å styrke barnevernet til selv å være hovedkontakten til barnet, - med oss som veiledere innenfor pårørendeperspektivet.

 

Forebyggende tiltak

– Vi dekker i dag et behov der barnevernet ennå ikke er direkte tilstede, men der de fort kan bli involvert dersom familiene det gjelder ikke har et lavterskeltilbud. Forebygging av denne typen er derfor også et barnevern, påpeker Unn Birkeland.

Pårørendesenteret har gjennom flere år bistått barnevernsansatte med veiledning, både på telefon og direkte i møter.
 

Vil styrke barnevernet

– Vi opplever ofte at barnevernet henviser barn til oss, men vi ønsker heller å bidra til å styrke barnevernet til selv å være hovedkontakten til barnet, - med oss som veiledere innenfor pårørendeperspektivet, fortsetter Birkeland. Hun understreker at barn som selv tar direkte kontakt med dem både får hjelp til å stå i situasjonen sin og bistand til å komme i kontakt med barnevernet dersom det er påkrevd.
 

Tildelingen fra Bufdir betyr at vi kan styrke og videreutvikle tilbudet og ikke minst også jobbe for å gjøre det enda bedre kjent.


Med midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank kunne Pårørendesenteret starte og utvikle nettsiden ungepårørende.no, som ble lansert 1. november i fjor. Midlene fra Bufdir sikrer nødvendige drifts- og utviklingsmidler for de neste tre årene, og en jublende stab på Pårørendesenteret feiret med jordbær og is den dagen tildelingsbrevet kom.
 

Sikrer videre tilbud

– Tildelingen fra Bufdir betyr at vi kan styrke og videreutvikle tilbudet og ikke minst også jobbe for å gjøre det enda bedre kjent, sier Unn Birkeland gledesstrålende.

Psykiater Anne Kristine Bergem har vært fagansvarlig for utviklingen og etableringen av nettstedet for unge barn og pårørende. Hun er fortsatt med i prosjektet.
 

Flere skoler involvert

– Vi samarbeider også med en barneskole, ungdomsskole og videregående skole der elevene har vært med i ressurs- og brukergrupper for utvikling av prosjektet før lansering, forteller Birkeland.

UngePårørende.no og er det første i sitt slag i Norge. Tilbudet er spesielt tilpasset barns alder og forståelse.
 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Som pårørande til ein dement, har Anne-Brit blitt spesialist på å fortelje det same på ti forskjellige måtar. Før mannen hennar fekk demens-diagnosen, blei ho ofte sint på Otto som spurte om det same om att og om att.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten