Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
daniel-gonzalez-KeiUIl9Lzo4-unsplash
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 04.01.17
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Kristiansand vil gjøre det lettere for pårørende å finne fram

– Jeg gir honnør til frivillige organisasjoner som ønsker å sette eget arbeid i system i forhold til pårørende, sier Øystein Endresen.
Han er rådgiver i Kristiansand kommune og har arbeidet med å etablere et pårørendenettverk. Dette arbeidet har fått statlig støtte.
 

Initiativet kom fra organisasjoner her i byen
som jobber med pårørende til personer som
har psykiske plager og strever med rus.


– Initiativet kom fra organisasjoner her i byen som jobber med pårørende til personer som har psykiske plager og strever med rus. Problemet var at disse tjenestene var ukoordinert, både seg imellom og i forhold til det kommunale helsearbeidet. De ønsket å gjøre det lettere for pårørende som trengte hjelp, ønsket også å gjøre det lettere for pårørende å finne fram i det kommunale systemet, forteller Endresen.

Målet er at pårørende skal oppleve å møte et koordinert pårørendearbeid. En prosjektmearbeider er nå tilsatt i deltidsstilling for å strukturere: Hvem er målgrupper, hvem gjør hva?
 

Målet er at pårørende skal oppleve
å møte et koordinert pårørendearbeid.


Det skal lages informasjonsmateriell til pårørende, og knyttes kontakter inn til kommunens helsearbeid.

– Min kongstanke er at vi må prøve å få støtte til å etablere en pårørendekoordinator, slik som for eksempel Stavanger kommune har gjort, sier rådgiver Øystein Endresen.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten