daniel-gonzalez-KeiUIl9Lzo4-unsplash

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 04.01.17

Kristiansand vil gjøre det lettere for pårørende å finne fram

– Jeg gir honnør til frivillige organisasjoner som ønsker å sette eget arbeid i system i forhold til pårørende, sier Øystein Endresen.
Han er rådgiver i Kristiansand kommune og har arbeidet med å etablere et pårørendenettverk. Dette arbeidet har fått statlig støtte.
 

Initiativet kom fra organisasjoner her i byen
som jobber med pårørende til personer som
har psykiske plager og strever med rus.


– Initiativet kom fra organisasjoner her i byen som jobber med pårørende til personer som har psykiske plager og strever med rus. Problemet var at disse tjenestene var ukoordinert, både seg imellom og i forhold til det kommunale helsearbeidet. De ønsket å gjøre det lettere for pårørende som trengte hjelp, ønsket også å gjøre det lettere for pårørende å finne fram i det kommunale systemet, forteller Endresen.

Målet er at pårørende skal oppleve å møte et koordinert pårørendearbeid. En prosjektmearbeider er nå tilsatt i deltidsstilling for å strukturere: Hvem er målgrupper, hvem gjør hva?
 

Målet er at pårørende skal oppleve
å møte et koordinert pårørendearbeid.


Det skal lages informasjonsmateriell til pårørende, og knyttes kontakter inn til kommunens helsearbeid.

– Min kongstanke er at vi må prøve å få støtte til å etablere en pårørendekoordinator, slik som for eksempel Stavanger kommune har gjort, sier rådgiver Øystein Endresen.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten