Morild

← Gå tilbake

Morild.org: Minnested for skuffelse

Ødelagte ferieturer eller bursdagsgaver det ikke ble noe av. Mange pårørende har kjent skuffelsen. Det er det nå kommet et minnested for.
Minnestedet ligger i den vesle parken ved sykehuset i Kristiansand. En plakett forteller om minnestedet. En annen plakett har en strofe hentet fra den danske poeten Inger Christensen: "Mitt hjerte vet at jeg er ikke ingen".

Initiativtaker til minnestedet var tidligere BarnsBeste-ansatte Christina Birkemose. Minnestedet kom samtidig med 10-årsjubileet for nettstedet morild.org, en nettjeneste for barn og unge pårørende. Rolf Rohde (bildet), kontaktperson for Morild, har skrevet en kronikk "Det som det ikke ble noe av". Denne kronikken har tidligere stått i Fædrelandsvennen:

Det kan være ferieturen som ble avlyst fordi mor ble innlagt på sykehuset. Eller bursdagsgavene hun ikke fikk fordi far hadde brukt det meste på rusmidler. Eller de gode karakterene han måtte se langt etter fordi det var så mange bekymringer.

I Direktørens have, mellom Otra og Sørlandet sykehus i Kristiansand er det nå kommet en stein med innskriften «Minnested for det som ikke ble noe av». En dag overhørte jeg en samtale mellom to som hadde sett denne steinen. «Det var da sært, det er da ikke noe å minnes, det som ikke ble noe av», sier den ene. «Jo, det er nok viktig for noen», mente den andre.
Ja, det er kanskje sært, ganske spesielt i alle fall, at det finnes et slikt sted. Det er viktig for noen å ha et sted å tenke på eller legge ifra seg tanker og følelser knyttet til det som ikke ble noe av.

Vi har vel alle planer, ønsker, håp eller drømmer som aldri gikk i oppfyllelse. Det er nok mer vanlig enn det er sært.

Minnestedet er laget i forbindelse med 10-års jubileet til nettstedet morild.org. Morild er en nettside for barn og ungdom som opplever store belastninger i familien. Her finnes mer enn tusen spørsmål og svar fra barn og unge. Noen fortellinger under fanen "Din historie" er korte, noen er lange, noen handler om å være redd og om savn og smerte.

Alle forteller om levd liv, om barn og unges erfaring med å være pårørende til foreldre som strever. Ofte leser vi om det som ikke ble noe av.

morild.org er forankret i helsevesenet ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), Sørlandet sykehus, og er et av de eldste nettsteder som tilbyr interaktiv psykisk helsehjelp.

Initiativtaker til minnestedet var Christina Birkemose. Hun har selv vokst opp med en mor med psykisk sykdom og kjent på kroppen hva det vil si å se at ting ikke ble noe av.
Tilbakemeldinger fra brukerne forteller at gjenkjennelse med andre i liknende situasjoner er viktig. Barn og unge skriver at de får støtte til å ta vare på seg selv, at de har lov å ha det gøy og at det ikke er deres skyld at foreldre eller andre i nær familie har det vanskelig. Reaksjoner som å være redd eller lei seg eller at det ikke er deres ansvar at mor eller far skal bli friske er vanlige tema i Svartjenesten.

En ungdom med denne type erfaring skriver: «Da jeg var mindre hadde jeg den konstante redselen der, man var aldri helt sikker på hva slags humør pappa var i så redselen var der, konstant… jeg var så liten, så redd, så utrolig redd».

Når barn er pårørende må de noen ganger legge egne behov og planer til side. «Hvordan skal jeg klare å hjelpe pappa uten å bli helt utslitt selv», spør jente på 15 år. «Rollen min var å være mor for min egen mor», skriver en annen.

Mye tid og mange krefter går med til å bekymre seg, enten det gjelder alvorlig sykdom, rus eller psykisk helse problem.

Når barn merker at de voksnes belastninger eller sykdom ikke blir snakket om, kan de føle skam Noen barn opplever at det er flaut å ta med venner hjem.

Et sitat fra svartjenesten illustrerer dette. «Jeg hadde nesten aldri med meg venner hjem, i hvert fall ikke når jeg visste at pappa var syk. Det ble på en måte den viktigste oppgaven min å holde dette skjult. Jeg ville ikke at andre skulle synes jeg var rar, at pappa var gal, aller viktigst ble det å ikke være annerledes».

Barn og unge spør om hva de kan gjøre for den i familien som trenger hjelp. De setter seg selv til side og oppdager kanskje i ettertid hva de gikk glipp av. Kan hende noen oppdager at de rollemodeller de har hatt i barndommen ikke kan brukes. Det kan skje når de kommer i venneflokken, skal etablere parforhold eller når de selv blir foreldre. Det er mange fortellinger om savn og sårhet som ligner på denne refleksjonen:

Jeg har tenkt mye på det jeg mistet som barn. Jeg tenker ikke på materielle goder, men mangel på støtte, anerkjennelse, trening i sosiale situasjoner, mangel på å lære å stole på andre, mangel på forutsigbarhet og læring i å stole på meg selv.

Selv om de som skriver er anonyme på nettstedet, så finnes de. De lever sine liv i familier som er påvirket av at en eller flere er syke, har rusproblemer eller andre belastninger.

Når bekymring og problemer tar mye plass, opplever barn at de ikke er viktige, det er ikke krefter og tid til deres spørsmål og til den støtte i utviklingen de trenger. Når «ingen bryr seg» kan det gi grunnlag for egne følelsesmessige problemer og opplevelse av mangel på livskvalitet. Oppgaven til morild blir da å gi oppmuntring, støtte og anerkjennelse eller konkrete råd.

Tilbake til minnestedet for det som ikke ble noe av. «Det er da helt selvsagt, ingen kan være ingen», lyder en ny kommentar fra de spaserende som er tilbake fra sin tur langs elva. De har lest teksten på en annen stein ved minnestedet. «Mitt hjerte vet at jeg er ikke ingen», står det der. Jeg er fremdeles ved minnestedet og får anledningen til å fortelle at det er et sitat fra den danske poeten Inger Christensen. Samtidig snakker vi litt om barn og unge som pårørende, og at de trenger å bli minnet på at de «er ikke ingen».
 

 

Nettstedet Morild.org er dessverre ikke aktivt lenger, men har gått inn i ung.no

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


«Margrethe» har ein bror, «Kåre», som no sit heime og ventar på at han skal døy av kreft.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten