Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 06.06.17
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Ny fagbok om pårørende

Pårørende til pasienter og brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, yter daglig en betydelig innsats overfor sine nærmeste. Det er imidlertid uklart hvilke rettigheter og plikter som er tillagt pårørenderollen, sier Siri Tønnesen og Bente Lilljan Lind Kassah, begge forskere innen helsefag.
De har nylig gitt ut fagboka «Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap». 

Landskapet er utydelig fordi det er uklart hvor grensene går for pårørendes involvering i ulike situasjoner, og fordeling av ansvar mellom pårørende og helsepersonell. Dette gjelder både rettigheter og plikter og fører til tvetydigheter knyttet til pårørendes rolle og ansvar i kommunale helse og omsorgstjenester.

– Hva var bakgrunnen for at dere to begynte å jobbe med dette?
– Jeg har tatt en doktorgrad i emnet prioriteringer innen hjemmesykepleien. Jeg snakket både med pårørende og fagfolk og så at pårørende gjorde veldig mye. Anslaget går på at i kommunene gjør pårørende rundt halvparten av omsorgsarbeidet i forhold til gamle og syke. Dette er en frivillig omsorg. I følge loven har ikke pårørende noen omsorgsplikt til å yte hjelp, sier Siri Tønnessen, som forsker og underviser i helsefag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hun møtte helseforsker Bente Lilljan Lind Kassah som er  ansatt  ved Universitetet i Tromsø. De så at selv om pårørende gjør en stor innsats når det gjelder syke og gamle, har det vært forsket lite på pårørendes rolle. Innen helsefagutdanningen er det ingen  obligatorisk modul om pårørendearbeid, men man er innom temaet i flere sammenhenger.

Undervisning som gjelder pårørende,
pårørendes innsats og ansattes forhold
til pårørende, bør utvides.

– Siri Tønnesen

– Hvor interessert er helsefagstudenter i pårørendearbeid?
– Det varierer. Mange av de unge studentene har ikke erfart betydningen av pårørendes innsats. Men vi har mange eldre studenter som har arbeidet innen omsorgsfeltet, og som har sett hvor viktig pårørendes rolle er. Og ute i den kommunale helse- og omsorgstjenenesten er erkjennelsen stor: «Pårørende redder Helse-Norge». «Hadde ikke klart det uten pårørende». Sterke uttrykk, sier hun.

Fagboka er gitt ut på Gyldendal forlag. Se her. Forlaget sier boka er skrevet for alle som ønsker å tilegne seg en bredere og dypere forståelse av kompleksiteten og tvetydighetene knyttet til pårørendes rolle og ansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forlaget sier også den vil være av interesse for studenter og forskerkollegaer ved universiteter og høgskoler, ansatte i helse- og omsorgstjenester, politikere, pårørende og ansatte i ulike interesseorganisasjoner.

Pårørendearbeid handler i praksis mye
om forhold til enkeltpersoner. Den enkelte
ansatte i forhold til pasient og pårørende.

– Siri Tønnesen

– Pårørendes situasjon kan være så forskjellig. Det er et landskap med sykdom, mennesker som er sårbare. Men enkeltpersonene er i et system, og hvor godt er systemet? Mange pårørende ønsker å yte omsorg, og det er bra. Men når blir omsorgsrollen for krevende? Hvor skal grensene gå? Det er viktig at den kommunale omsorgstjenesten jobber med disse spørsmålene, sier Siri Tønnessen.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten