M%C3%B8tte%20Politikerne

← Gå tilbake

Marie%20kopi
Marie Rein Bore
Journalist

PårørendeSenteret møtte politikerne

Fredag stilte Stavanger-politikere opp for å høre hva PårørendeSenteret og andre organisasjoner hadde å si om budsjettforslaget for neste år.
Fra venstre: På bildet sitter Arnhild Skretting (Sp), og deretter Bjarne Aspelund (Pp), Per Thorbjørnsen (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), og John Peter Hernes (H).

Fra PårørendeSenteret stilte erfaringsformidler Eli Nessa og daglig leder Liv Nordbø Kleppe.
 

I dag vet vi at pårørende er en del av løsningen på de enorme helse- og omsorgsutfordringene framover.


«I dag vet vi at pårørende er en del av løsningen på de enorme helse- og omsorgsutfordringene framover. For at vi skal kunne yte vårt beste og være den støtten og hjelpen vi ønsker å være, så må vi få den oppbakkingen vi trenger, og møte fagfolk som tar seg tid til støtteapparatet rundt pasienten», sa Eli Nessa.

«Stavanger kommune har vært en stor bidragsyter til senteret.  Men beløpet har stått på stedet hvil i en rekke år samtidig som pårørende bruker senteret mer og mer», sa Liv Nordbø Kleppe.
 

Stavanger kommune har vært en stor bidragsyter til senteret.  Men beløpet har stått på stedet hvil i en rekke år samtidig som pårørende bruker senteret mer og mer.


Politikerne hadde mange spørsmål, og takket også for det arbeidet PårørendeSenteret gjør til det beste for folk i kommunen.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


«Margrethe» har ein bror, «Kåre», som no sit heime og ventar på at han skal døy av kreft.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten