Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendealliansen
Kristin
Kristin Lyse
Webredaktør
Publiseringsdato: 08.01.18
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Pårørendeundersøkelsen 2017

Også i år vil Pårørendealliansen gjennomføre en undersøkelse blant pårørende, uavhengig av diagnose eller tilstand til den de er pårørende for.
Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. Disse gjør en enorm innsats som tilsvarer 110 000 årsverk, bortimot halvparten av det kommunene bidrar med. Skulle dette arbeidet vært betalt ville det tilsvart en lønnsutbetaling på 40 milliarder kroner. Dette innebærer en betydelig belastning på de pårørende som går på bekostning av livskvalitet, helse og evne til å jobbe.

Når man blir pårørende, trenger man litt ekstra støtte, veiledning og fleksibilitet i arbeid og hverdagen. Dessverre møter mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Likevel blir pårørende blir sjelden spurt: «Hvordan har du det egentlig?» eller «Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?» 

Pårørendealliansen gjennomfører hvert år en undersøkelse som skal bidra til å bøte på dette. Resultatet blir sendt til helseminister Bent Høie og et titalls andre politikere og organisasjoner. 

Pårørendealliansen en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til.

I fjor svarte 3127 på undersøkelsen. I år håper Pårørendealliansen at enda flere deltar. Jo flere besvarelser som danner grunnlag for resultatet, jo mer sannsynlig er det at politikerne tar hensyn til funnene i undersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym og tar mellom 6 og 8 minutter å svare på.

Få din stemme hørt og delta i undersøkelsen her.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten