Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Pasient%20Marie
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 08.06.20
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Pasientene trenger sosial kontakt igjen

– Mange pårørende til personer med demens har uttrykt bekymring. Vi har fått mange henvendelser under koronaepidemien. Det sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer. Mennesker med demens er ekstra utsatt og særlig sårbare under koronapandemien.
 

Ekstra belastning

– Mange pårørende til personer med demens har i denne tiden fått en ekstra belastning fordi veldig mange kommuner stengte ned ulike aktivitetstilbud. Kommunal hjemmehjelp opphørte også mange steder. Vi har fått reaksjoner på at mangel på avlastning og mangel på hjemmehjelp har vært en påkjenning for pårørende. Samtidig har mange pårørende vært bekymret fordi situasjonen har ført til en negativ utvikling for personen med demens. Mangel på tilbud og innhold i dagen sammen med uro over brå endringer som er vanskelige å forstå, har gjort at sykdommen har utviklet seg raskere for noen, forteller Gerhardsen.
 

Vondt å høre

Hun understreker at selv om koronatiden har gitt ekstra belastninger for pårørende, så har mange av de pårørende som har tatt kontakt vært mest opptatt av den som er syk. Særlig gjelder dette personer som bor på sykehjem. Mange pårørende har vært vant til å kunne tilbringe flere timer daglig på sykehjemmet. Nå var det annerledes.
 

Mangel på tilbud og innhold i dagen sammen med uro over brå endringer som er vanskelige å forstå, har gjort at sykdommen har utviklet seg raskere for noen.


– Det var riktig å stenge sykehjemmene. Men pårørende har gitt uttrykk for bekymring for ektefelle eller foreldre som har måttet sitte dag etter dag uten besøk. Det er vondt for pårørende å få høre gjennom ansatte at en ektefelle eller en gammel mor eller far stadig spør etter dem, sier Gerhardsen.
 

Trenger normalisering

Nå, i begynnelsen av juni, er koronasmitten på retur. Mange steder i landet har også i liten grad vært rammet av smitten. Regjering og helsemyndigheter åpner gradvis opp for normal aktivitet igjen.

– Særlig er det viktig for de som bor på sykehjem at forholdene normaliseres så fort som mulig. Og her åpner helsemyndighetene for at man lokalt kan vurdere hvor mye man vil åpne opp ut fra lokale forhold. Vi er opptatt av at det nå legges til rette for sosial kontakt igjen. Det trenger både pasient og pårørende, sier Mina Gerhardsen.

Foto: Jon Trygve Tollefsen
 
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten