MAM_ekstrastort

← Gå tilbake

Politiker med pårørendeerfaring

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsmann på Stortinget for Ap, og en mulig kommende finansminister, har opplevd å være pårørende i en veldig vanskelig situasjon.
Den lille datteren hennes var alvorlig funksjonshemmet og døde 15 måneder gammel etter måneder med inn og ut av sykehus og til slutt familieopphold på barneintensiven på Ullevål. I et stort portrettintervju i Klassekampen 05.02.2017 forteller hun om hvordan dette har preget henne:

Jeg har blitt veldig var på måten man snakker om de svakeste i samfunnet. I alle diskusjoner som handler om velferdsstaten, hører du dette med at vi må ta vare på de svakeste. For meg blir det helt feil å snakke om det på denne måten, sier hun.

-Å snakke om sterke og svake grupper? spør Klassekampen.

Ja, for dette samfunnet har vi bygget for at vi alle skal kunne bli tatt vare på i de periodene vi har behov for det.


Vi inntar forskjellige plasser i den kjeden kontinuerlig. Jeg opplevde å være helt avhengig av andre på et mye tidligere tidspunkt enn de fleste gjør, og det har preget meg».
 

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


«Margrethe» har ein bror, «Kåre», som no sit heime og ventar på at han skal døy av kreft.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten