Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Sandberg
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 23.02.18
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Ros til pårørende

Både pårørende og Pårørendesenteret i Stavanger fikk ros da statssekretær Line Miriam Sandberg nylig åpnet KS (Kommunenes Sentralforbund) sin nasjonale helsekonferanse.
Sandberg holdt innlegg om eldrereformen Leve hele livet, en reform som Stortinget skal vedta i år.  Dette sa hun om pårørende:

– Når vi snakker om ressursene i helse- og omsorgstjenesten, snakker vi ofte om de store budsjettene, de avanserte apparatene, og de flinke fagfolkene. Men vi glemmer ofte en viktig ressurs. En ressurs som ikke står på budsjettene. Men som gjør en innsats av høy verdi. En ressurs som ikke står på vaktlistene. Men som jobber både tidlig og sent. En ressurs som aldri får lønn. Men som ofte får dårlig samvittighet. Jeg snakker om de pårørende.

De som fyller tomrommene og mellomrommene. De som fyller kjøleskapene og kjøkkenskapene. Pårørende utfører nesten halvparten av omsorgsoppgavene i samfunnet. Det tilsvarer om lag 100.000 årsverk. De gjør en stor og viktig innsats!
 

Jeg er overbevist om at pårørende er en fornybar
ressurs. Hvis vi forvalter den med klokskap.


Dessverre opplever mange at de ikke blir sett og at dialogen med tjenesteapparatet ikke fungerer. Det gjør det tungt å være pårørende. Mange sliter seg ut. Mange blir syke – både fysisk og psykisk. Den viktige ressursen blir tappet tom fordi den ikke blir forvaltet godt nok. Det er alvorlig! Derfor er pårørende et viktig tema i den nye reformen for eldre.

– Vi ser, heldigvis, flere eksempler på at pårørende blir godt ivaretatt. For kort tid tilbake besøkte helsestatsråd Bent Høie Pårørendesenteret i Stavanger. Der snakket han med tre damer som er pårørende til menn som har fått demens tidlig i livet. De er veldig fornøyd med senteret. Her får de råd og støtte som hjelper dem i hverdagen. Her får de møte andre i samme situasjon. Begge deler gjør livet som pårørende lettere å mestre.

– Vi snakker ofte om fornybare og ikke-fornybare ressurser. Jeg er overbevist om at pårørende er en fornybar ressurs. Hvis vi forvalter den med klokskap, sa statssekretær Line Miriam Sandberg. 
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten