AKTUELT%20Rogalandsbenken

← Gå tilbake

Bethi%207_1_17%20svhv
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist

Stortingspolitikere gjester Pårørendesenteret

– Vi vil bidra til at den nasjonale Pårørendestrategien skal ta for seg mer enn eldreomsorg. Derfor er kontakten med politikerne i helse- og omsorgskomiteen viktig.
Det fastslår Unn Birkeland, daglig leder i Pårørendesenteret, som mandag 16. september har invitert Rogalands stortingspolitikere i helse- og omsorgskomiteen til Pårørendesenterets kontor i Stavanger.
 

Fokus på barn og unge som pårørende

– Til vinteren kommer den lenge etterlengtede nasjonale Pårørendestrategien, og vi vil være med å holde liv i diskusjonen for å sikre at strategien blir mer enn «Leve hele livet»-reformen som regjeringen la fram i fjor, fortsetter Birkeland.

Reformen «Leve hele livet» har fokus på grunnleggende tjenester som har lett for å svikte i tilbudet til de eldre.

– For oss er barn og unge som pårørende et viktig anliggende når det gjelder den kommende pårørendestrategien, framholder Birkeland.
 

Dialog med politikerne avgjørende

Politikerne i helse- og omsorgskomiteen har blant annet ansvar for tiltak og tilskudd til lavterskeltilbud, der Stiftelsen Pårørendesenteret er én av flere aktører. Det er ifølge Birkeland derfor både naturlig og viktig å være i dialog med politikerne i komiteen.

På møtet 16. desember kommer stortingspolitikerne fra Rogaland til å få lære mer om driften ved senteret. De vil også få en god innføring i Pårørendesenterets nasjonale tilbud som per i dag består av de tre nettstedene pårørendesenteret.no, pårørendeprogrammet.no og UngePårørende.no.
 

Debattmøte 20. januar

De samme politikerne som besøker senteret denne dagen er også invitert til debattmøtet Pårørendesenteret arrangerer i Stavanger 20. januar 2020. Her blir også representanter fra kommune, helseforetak og andre ideelle organisasjoner med.

– I denne debatten vil vi ta opp konkrete problemstillinger i pårørendearbeidet med et særlig fokus på hvor viktig det er at hele familien inkluderes, framholder lederen av Pårørendesenteret i Stavanger.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Som pårørande til ein dement, har Anne-Brit blitt spesialist på å fortelje det same på ti forskjellige måtar. Før mannen hennar fekk demens-diagnosen, blei ho ofte sint på Otto som spurte om det same om att og om att.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten