← Gå tilbake

Pårørendelinjen - et landsdekkende hjelpetilbud

Av Pårørendesenteret - Et lavterskel tilbud, uavhengig av diagnose og relasjon
Ring Pårørendelinjen på 90 90 48 48, eller bruk chatten nede til høyre. 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Som pårørande til ein dement, har Anne-Brit blitt spesialist på å fortelje det same på ti forskjellige måtar. Før mannen hennar fekk demens-diagnosen, blei ho ofte sint på Otto som spurte om det same om att og om att.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten