← Gå tilbake

Pårørendelinjen - et landsdekkende hjelpetilbud

Av Pårørendesenteret - Et lavterskel tilbud, uavhengig av diagnose og relasjon
Ring Pårørendelinjen på 90 90 48 48, eller bruk chatten nede til høyre. 

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Solveig og Christof Obrecht-Speth blei for sju år sidan foreldre til ei jente som blei fødd altfor tidleg. Det betydde tre månadar på sjukehus og mange dagar i spenning og uvisse om korleis det ville gå med veslejenta.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten