Gå tilbake
Landsdekkende oversikt
Pårørendesenteret har oversikt over pårørendetilbud i hele landet.

Skriv inn kommunen du bor i, trykk enter, og du får opp lenker til tilbud for pårørende der du bor. Du kan også få opp tilbudene ved å klikke på kartet. Da vil du få en oversikt over noen hjelpetilbud lokalt, regionalt og nasjonalt.


Kjenner du til hjelpetilbud for pårørende som ikke vises i kartet? Eller har du funnet feil i kartet? Send oss en e-post.
 

Nasjonale hjelpetilbud:

kirkens-sos.no  Kirkens SOS – Døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett
UngePårørende.no Informasjonstilbud med hjelpechat for barn og unge
116111.no  Alarmtelefon for barn og unge
UNG.no Oversikt over hjelpetelefoner og chatter for barn og unge