John Arild Jåsund, pårørende

← Gå tilbake

Velferdsteknologi kan gi viktig hjelp

En mobil trygghetsalarm var ett av hjelpemidlene som gjorde at kreftsyke Berit Marie Tidemann Jåsund kunne bo hjemme nesten helt til hun døde i februar i fjor.
Mannen hennes, John Arild Jåsund, forteller:

- Da hun begynte å bli alvorlig syk, var jeg borte et par timer en dag, og fant henne hjelpeløs på golvet da jeg kom hjem. Da skjønte vi at vi måtte få et alarmsystem som gjorde det lett for henne å varsle noen hvis hun trengte hjelp.
 

Alarmsystem

Både jeg og min kone kjente godt til den gamle ordningen med alarm. Opprinnelig gikk alarmen til brannvesenet, seinere til hjemmesykepleien i Stavanger. Men det betød at vi måtte installere fasttelefon igjen, og var avhengig av at andre responderte og varslet oss i ettertid.

Jeg hadde lest at Lyse jobbet med et nytt system, en alarm tilknyttet mobiltelefon. Jeg nevnte dette i et møte med hjemmesykepleiens koordinator i bydelen som undersøkte dette for oss. Det viste seg at et datterselskap til Lyse hadde et slikt system «Safemate», og at Stavanger kommune hadde et forsøk med dette i Hillevåg bydel, der vi bodde.

Vi så at dette alarmsystemet hadde gode brukermuligheter som passet for oss. Selve alarmen var en liten enhet som kunne bæres i en snor rundt halsen. Man kunne legge inn tre telefoner som Berit kunne ringe til ved å trykke på en knapp.

Vi la inn mobilnumrene til meg, min datter og min sønn, i et system der den som først besvarte alarmtelefonen, automatisk sendte melding til de to andre. I tillegg hadde alarmboksen opplegg for GPS-sporing og toveis-tale. Vi fikk også melding på SMS når batterinivået var lavt og enheten måtte lades.

- Hun følte seg trygg, og glad for at hun hadde mulighet til å kontakte oss direkte.

– Ved å ta i bruk denne slapp vi å installere fasttelefon, men det som betød mest var brukermulighetene. Vi pårørende fikk raskt beskjed og kunne snakke direkte med henne.  Om nødvendig kunne vi ringe ambulanse eller hjemmesykepleie. Berit var begeistret for dette alarmsystemet, hun følte seg trygg, og glad for at hun hadde mulighet til å kontakte oss direkte. Det var lett å ringe, og terskelen for å trykke på alarmen var lav da hun ikke kontaktet eksterne personer.

Vi følte vi hadde mer kontroll over situasjonen. Samtidig ga det meg en frihet til å gå en tur, handle, gå på trening og andre nødvendige ting. Jeg visste vi ville få rask beskjed via mobilen hvis hun trengte noe. De to barna våre opplevde at de mentalt deltok mer i morens siste måneder ved at de alltid var tilgjengelige.

Berit hadde problemer med å bruke vanlig mobil på grunn bivirkninger etter operasjon, og vi kunne ikke stole på mobil i en nødsituasjon. GPS sporing brukte vi bare en gang, det fungerte bra, men vi syntes kartet var for upresist og bør forbedres, sier han.
 
Jåsund hadde mulighet til å pensjonere seg, og startet eget firma hvor han kunne jobbe redusert og regulere arbeidstiden selv. Han kunne også hovedsakelig jobbe hjemmefra når det var aktuelt.
 

Omsorgslønn

– Det betød at jeg kunne være hjemme hos henne. I tillegg fikk min datter omsorgslønn med 22 timer i uken betalt av NAV, en flott ordning. Vi kunne da ta oss av Berit sammen. Vi visste at sykdommen var kommet dit hen at den ville ende med døden. Vi var trygge på at legene hadde gjort det de kunne. På sykehuset hadde de gitt oss gode forklaringer. Vi følte hele tiden at de fortalte sannheten, og at de ikke ga oss noen falske håp. Vi ønsket at Berit kunne være hjemme så lenge som mulig.

Nyttige lenker 

Les mer om trygghetsalarmen Safemate og omsorgslønn.
Jåsund understreker at i tillegg til at de fikk prøve ut den mobile trygghetsalarmen, tilbød kommunen andre hjelpemidler; spesialseng, stol osv. De involverte kommunale instanser var svært imøtekommende, og de fikk alt de bad om raskt og effektivt via koordinator i bydelen. 

Jåsund skryter av kirurgisk brystkreftavdeling, kreft poliklinikk, kreftavdeling 1K og ikke minst palliativt team ved UIS, og sier at den omsorgen både Berit og familien møtte, var fabelaktig. På samme måte gjorde hjemmesykepleien i bydelen en flott jobb når hun var hjemme. Vår opplevelse er at vi har et fantastisk helsevesen når man blir alvorlig syk.

– Ikke alle kreftpasienter i den siste fasen har pårørende så nær og i en slik situasjon at de kan tilbringe den siste tiden hjemme, og ingen bør føle seg presset. Men hvis pårørende og pasient ønsker det, og forholdene ellers ligger til rette, er det fullt mulig å få det til. Naturligvis kommer tøffe tak når man skal ha ta ansvar for stelle en pleiepasient, men når vi var over den første terskelen gikk det fint.

– Hva betød det for dere pårørende?

– Vi ville gjerne gjøre det som var best for Berit. Vi var gift i 35 år, det var naturlig å gjøre det beste for den personen som har stått deg aller nærmest i livet, både for meg og barna. At Berit kunne bo hjemme, gjorde den siste tiden til noe verdifullt. Å være hjemme inntil de siste dagene hjalp henne til å beholde humøret, hun spøkte og lo til siste dag. Det hjelper både meg og barna i sorgen å vite at vi gjorde det hun ville og det beste vi kunne for henne.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Som åtteåring gjorde Siri Brodahl opprør da fagfolkene invaderte familien for å hjelpe lillesøsteren. Som 10-åring hadde hun bestemt seg for å bli en av dem.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten