Vi feirer 20 års erfaring med pårørendearbeid

Selv om Pårørendesenteret.no ble lansert i februar 2017, har arbeidet som danner grunnlaget for denne siden pågått mye lenger. Allerede i 1998 ble Stiftelsen Pårørendesenteret etablert i Stavanger, som hadde som formål å arbeide for bedre helse og livskvalitet til pårørende av psykisk syke og rusmiddelavhengige.

Siden da har stiftelsen vokst i både størrelse og formål. I dag er tilbudet diagnoseuavhengig og begrenser seg ikke lenger bare til pårørende i Stavangerområdet. Med introduksjonen av Pårørendeprogrammet.no og senere Pårørendesenteret.no ble hjelpetilbudet utvidet til å gjelde for både pårørende og fagfolk over hele landet.

I anledning 20 års jubileet vil vi her samle et knippe saker om tilbudet vårt og aktiviteten på Senteret.
Daglig leder Unn Birkeland
Daglig leder har ordet:
Pårørendesenteret 20 år
Helseminister Bent Høie
Bent Høie brenn for dei pårørande
Familieterapeut og sosionom Gry Anette Øvstegård
– Vi skal være lydhøre
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa
Magnhild heiar på Pårørendesenteret
Nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad
Pårørendesenteret bør bli nasjonalt senter
Frivillig journalist Marie Rein Bore
– Jobben har lært meg kor heldig eg er
Psykiatrisk sykepleier Ingvil Aarrestad Godeset
Godt å få bruka all mi tid på pårørande
Grafisk designar Even Jacobsen
Eg forstår meir nå om korleis folk kan ha det
Styreleder Eli Nessa
Pårørendesenteret er så viktig at jeg ikke kunne si nei
Erfaringsformidlar Alexandra Mikalsen Vanglo
Pårørendesenteret har betydd alt for meg
Familieterapeut Lise Rasmussen
Eg har vore pårørande heilt frå eg blei født
Vaisenhusgata 39
Pårørendesenteret holder til i historiske lokaler
Tidligere styreleder Roar Norås
Velferdsstaten er avhengig av de pårørende
Grunnlegger Marit Hølland Paulsen
Jeg hadde i mange år sett behov for arbeid rettet mot pårørende
Journalist Heidi Hjorteland Wigestrand
Sterkt å møte foreldre til alvorlig syke barn
Sykepleier og pedagogisk veileder Anne Torill Brimsø
Anne Torill heiar på dei pårørande
Sjukepleiar Kjersti Ringheim Vestbø
– Har hatt mange gode samtalar på telefonen
Sjukepleiar Marit Wirak
– Pårørendesenteret har vore ein spydspiss
Sykepleier og kursansvarlig Susanne Falch
Susanne kurser pårørende i mestring og mindfulness