Daglig leder Unn Birkeland

← Gå tilbake

Daglig leder har ordet:
Pårørendesenteret 20 år

Jeg er i dag en både stolt og ydmyk leder av Pårørendesenteret som nå feirer 20 års jubileum.
– stolt fordi vi har nådd så mange av de målene vi satte oss fram mot dette jubileumsåret.

– ydmyk fordi jeg får være leder for flotte mennesker som stadig er opptatt av å bli et sterkere og bedre team, og som stadig er sultne på mer kompetanse og kunnskap om faget.

– stolt fordi vi nå er blitt kjent og etterspurt over hele landet for kompetanse vi kan yte overfor både pårørende og fagfolk.

– ydmyk fordi vi har fått tillit fra både stat, fylke og kommune til å drive og utvikle et pårørendetilbudet.

– stolt fordi vi har vist at vi har vokst til en moderne og strukturert organisasjon som har utviklet rammeverk som gir oss økt trygghet og forutsigbarhet.

– ydmyk fordi dette arbeidet ikke gjør seg selv, men er et resultat av å dra lasset sammen og alltid anerkjenne den enkeltes kompetanse og ressurser.

– stolt fordi vi har renovert våre lokaler sammen med huseier, slik at bygget framstår utvendig som den opprinnelige 1800-versjonen, og innvendig med en innbydende og varm atmosfære.

Jeg er ydmyk fordi vi hver dag er avhengig av at det er mennesker som etterspør våre tilbud og våre tjenester.

– ydmyk fordi vi hver dag er avhengig av at det er mennesker som etterspør våre tilbud og våre tjenester.

– stolt fordi sosiale medier er blitt en kanal der vi kan profilere oss og dele viktig informasjon som vi tror mange mennesker har nytte av å lese.

– ydmyk fordi vår eksistens er avhengig av at bidragsytere har tillit til at vi leverer tjenester som har forventet kvalitet og som utvikles i tråd med behov.

Pårørendesenteret er et fysisk senter der det tilbys samtaler, kurs og grupper. Men det er også et senter som drifter og utvikler nasjonale tjenester gjennom hjelpetelefonen Pårørendelinjen, og gjennom nettsider for både pårørende og fagfolk. Vi vil jobbe for at disse tilbudene blir enda sterkere og når ut til flere grupper, spesielt rettet mot barn og ungdom, men også mot enda flere grupper av fagfolk.

En av våre viktigste oppgaver framover er å styrke fagfolk ute i kommuner, helseforetak og andre organisasjoner til å bli trygge og åpne i sine møter med pårørende. Det er først og fremst i det møtet et godt pårørendearbeid skal legges!

Takk til alle som har bidratt til at Pårørendesenteret har klart å bli 20 år og til at det har blitt så stort som det har blitt!

Unn Birkeland,
daglig leder.

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


I slutten av desember i fjor døydde 17 år gamle Knut Øygard Dale i ei trefellingsulukke i Hjelmeland. Søskenflokken på fem mista den mellomste broren.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten