dager
:
timer
:
minutter
:
sekunder

← Gå tilbake

En undersøkelse for deg som er pårørende

IVARETATT?  er en årlig undersøkelse som lanseres i løpet av oktober 2021.
Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. Undersøkelsen vil ligge åpen noen måneder årlig, i første runde ut mars 2022.


Nyttig for kommunene!

Ivaretatt? er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.


Bakgrunn og mer informasjon

Ivaretatt? er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet. I tillegg til å være et verktøy for kommunene, vil data benyttes til forskning.
Logostripe%20Ivaretatt