Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover

← Gå tilbake

«IVARETATT?» er utarbeidet med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
 


Tilbakemelding fra kommunens egne pårørende

Kommuner kan gis tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, vil man også kunne sortere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Markedsføring innad i egen kommune er derfor viktig. Statistikk kan i tillegg hentes ut på fylkesnivå og landsbasis.

Her kan du laste ned en oversikt over temaene som er inkludert i undersøkelsen.
 


Framdrift i eget pårørendearbeid

Ved å hente ut årlige rapporter vil man kunne få synliggjort områder med behov for tiltak, og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram. Uthenting av statistikk kan gjøres årlig i perioden 20. april til 30. november. Første uthentingsperiode er i 2022.
 


Kostnadsfri tilgang og bruk

Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan fra 20. april 2022 ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no. Det gis en tilgang per kommune, fortrinnsvis til kommunalsjef i helse og omsorg eller tilsvarende stilling. Tilgang til å hente ut statistikk er kostnadsfritt. Den som gis tilgang på må vegne av kommunen signere avtale i forhold til bruk av «IVARETATT?»Noen tips til markedsføring:

  • Legge ut informasjon på kommunens hjemmeside og facebookside (Husk å lenke til www.pårørendeundersøkelsen.no, slik at pårørende først kan lese om hva det innebærer å delta i undersøkelsen).
  • Henge opp plakater og/eller legge inn på infoskjermer på de fysiske arenaene der pårørende er, slik som legekontorer, bibliotek, kino, på bussen, på butikk og kjøpesenter, etc.
  • Orienter ansatte i tjenestene om undersøkelsen. Det er kjempefint om ansatte bidrar i å oppfordre pårørende til å besvare undersøkelsen.
  • Ta kontakt med lokale lag og foreninger, og høre om de kan bistå i markedsføringen.
  • Markedsføre gjennom lokalavis at dere ønsker pårørendes tilbakemelding gjennom undersøkelsen.
 


Markedsføringsmateriell

Vi har utarbeidet et utvalg plakater til bruk på ulike flater. Filene kan fritt lastes ned og tas i bruk ved å klikke på bildene under.

Trenger du hjelp til å utforme eller tilpasse materiell for å markedsføre undersøkelsen? Ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no.
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_32
Utskriftsvennlig plakat
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_49
Plakat til inforskjerm
Screenshot%202021-11-26%20at%2008_49_41
Plakat til infoskjerm
IVARETATT
Bilde til sosiale medier
Logostripe%20Ivaretatt

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


For to år sidan døydde ektemannen hennar gjennom 34 år. Sorga kan mildna, men saknet blir berre større, seier Kari Arnøy.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten