Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Få tilbakemelding fra kommunens egne pårørende
«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet.
 
Kommuner kan gis tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, kan man også filtrere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Statistikk kan i tillegg hentes ut for eget fylke og på nasjonalt nivå.

Her kan du laste ned en oversikt over temaene som er inkludert i undersøkelsen.
 


Framdrift i eget pårørendearbeid

Ved å hente ut årlige rapporter vil man kunne få synliggjort områder med behov for tiltak, og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram. Uthenting av statistikk kan gjøres gjennom hele året for fullførte undersøkelser.
 


Kostnadsfri tilgang og bruk

Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no. Avtaleskjema må signeres av kommunalsjef i helse og omsorg eller tilsvarende stilling. Denne gis tilgang til å hente ut statistikk. I tillegg kan tilgang gis en ekstra person som er knyttet til arbeid med undersøkelsen.

 

 

Tips om forankring, synliggjøring og markedsføring
For å få et godt antall besvarelser er det viktig å sikre god forankring om undersøkelsen, synliggjøring overfor pårørende hvorfor kommunen ønsker deres tilbakemelding og markedsføring. Her kan du finne konkrete tips som kan bidra til et godt antall svar.

Markedsføringsmateriell

Under finner du markedsføringsmateriell for undersøkelsen. Filene kan fritt lastes ned og tas i bruk ved å klikke på bildene under.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no.
Screenshot%202022-11-08%20at%2009_31_17
Utskriftsvennlig plakat
Screenshot%202022-11-08%20at%2009_31_05
Plakat til inforskjerm
Screenshot%202022-11-07%20at%2015_11_11
Plakat til infoskjerm
IVARETATT
Bilde til sosiale medier
Logostripe%20Ivaretatt