Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
«IVARETATT?» er en årlig undersøkelse som er åpen fra 1. desember til 31. mars.
Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. For å kunne sammenligne framdrift fra år til år om hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt, er det ønskelig at du besvarer undersøkelsen hvert år.

Undersøkelsen åpner igjen om:
dager
:
timer
:
minutter
:
sekunder

Nyttig for kommunene!

«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.
 
Dersom den kommunen du er pårørende i ikke har tatt stilling til om de skal bruke «IVARETATT?» enda, så er det likevel nyttig at du besvarer undersøkelsen. Kommuner som på et senere tidspunkt bestemmer seg for å bruke undersøkelsen, vil også ha nytte av resultater fra tidligere år. Dine svar vil uansett ha betydning for kvalitetsutvikling og forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

 

Bakgrunn og mer informasjon

«IVARETATT?» er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet. I tillegg til å være et verktøy for kommunene, vil data benyttes til forskning.
Logostripe%20Ivaretatt

Mer informasjon

Her kan du lese om hvem som er ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen, personvern og dine rettigheter.
Mer_pil
Les mer
Mer informasjon

For kommunene

Her kan du finne informasjon om vilkår for tilgang til resultatene, forslag til markedsføring og materiell til nedlastning. 
Mer_pil
Les mer
For kommunene